« afbeelding 1 van 1 »
 
donderdag 31 oktober 2019

Met heating pipes richting een klimaatneutrale paddenstoelenkwekerij!

Pieter van den Oord werkt op zijn bedrijf Championbedrijf Maasland Champignons met heating pipes om zijn kwekerij te verwarmen. Door de toepassing van heating pipes blijkt dat een reductie van fossiele brandstof van 30% mogelijk is. Op het bedrijf wordt een pilotproject uitgevoerd om paddenstoelen klimaatneutraler te telen.


 

Maasland Champignons is een champignonbedrijf dat zich vanaf 1992 tot heden heeft ontwikkeld tot een vooruitstrevend en kwalitatief sterk teeltbedrijf. Maasland maakt gebruik van de modernste technieken, waaronder de toepassing van een warmte-/koudeopslag. De uitstoot van de broeikasgassen CO2 en NOx worden hierdoor aanzienlijk beperkt. Het bedrijf voert talloze innovaties door om tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering te komen.


Zo is het stroomverbruik al drastisch verminderd door zonnepanelen op bedrijfsgebouwen, zonnepanelen op de vrachtwagen voor de koelinstallatie, toepassing van LEDverlichting, slimme frequentie-regelaars en warmtepompen. In de nieuwbouw van 2018 is daarnaast ook gebruik gemaakt van isolatiepanelen die 30% meer isolerende waarde hebben. Het gasverbruik was ondernemer Pieter van den Oord een doorn in het oog. ‘Dat kan en moet anders kunnen’, dacht hij. Reductie van fossiele brandstof blijkt mogelijk door toepassing van heating pipes.

 


Heating pipes

Het heating pipes systeem is een systeem met glazen buizen (max 1.50 m lang) met een kleine hoeveelheid vloeistof erin en een koperen buis. De vloeistof verandert in een gasfase bij licht. Als het donker wordt gaat de gas weer over in de vloeistofvorm. Ook bij bewolkt weer werkt het proces van vloeistof naar gasfase en weer omgekeerd. De werking gaat door en stopt uiteindelijk pas als het lange tijd donker is (bij nachtperiode of dichte mist). De koperen buizen komen met hun uiteinden in een waterbuis terecht die super geïsoleerd is. Deze koperen punten (opgewarmd tot wel 300 graden Celsius ) geven warmte af aan het langsstromende water. Het geheel ligt als een frame op het dak van de kwekerij aan de zuidkant. De buitentemperatuur heeft geen invloed. Dit systeem werkt op licht. Ook als de zon niet schijnt is er opwarming. De collectoren worden rechtop gericht zodat ze van alle kanten licht ontvangen.


 

Maasland Champignons voert in samenwerking met de telers van het Paddenstoelenpact een pilotproject uit om paddenstoelen klimaatneutraler te telen in de regio. Samen met Quality Job BV uit Velddriel heeft ondernemer Pieter van den Oord de toepassing van heating pipes als systeem op zijn paddenstoelenbedrijf gerealiseerd. Hij krijgt hierbij ondersteuning vanuit het Paddenstoelenpact, het Greenport Gelderland Innovatiefonds en LNV.


Systeembenadering

Sinds december 2018 wordt er gemonitord op de bijdrage van het heating pipes systeem aan de warmtevoorziening en de vermindering van het gasverbruik. Er worden inzichten verkegen hoe om te gaan met de juiste instellingen van het systeem en de benodigde omvang van zo’n systeem en hoe de warmtevraag en -aanbod het beste gemanaged kan worden. De toepassing van heating pipes als systeem op een paddenstoelenbedrijf blijkt erg interessant.


 

Vandaar dat we nu op zoek gaan naar een systeembenadering. Uit onderhavig pilotproject "Met heating pipes richting een klimaatneutrale paddenstoelenkwekerij” blijkt dat gasreductie van 30% mogelijk is door toepassing van ‘heating pipes’ als primaire warmtevoorziening, waarbij de HR gasgestookte ketel secundair bijspringt op momenten dat er geen licht is.

 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA