Greenport Gelderland innovatiefonds

Greenport Gelderland zet zich in voor de ontwikkeling van de tuinbouw in de provincie Gelderland. Dat doet zij door ondernemers te ondersteunen bij innovatie  en  groei-ambities. Met name schenkt Greenport Gelderland, en de aangesloten Pacten, aandacht aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (waaronder energie), teeltinnovatie  en marktontwikkeling. Door inzet van de pacten van Greenport Gelderland zijn de laatste jaren veel projecten gerealiseerd.. Projecten waarmee jaarlijks grote hoeveelheden energie bespaard worden, maar ook projecten die de marktpositie van ondernemers versterkt hebben. Daarmee wordt concreet bijgedragen aan een tuinbouwsector die innovatief en vitaal is.

Ook de komende jaren wil Greenport Gelderland zich blijven inzetten voor ondernemers in de tuinbouw(keten). Door praktisch advies te geven, activiteiten te organiseren, kennisnetwerken beschikbaar te maken, maar ook weer door projecten te ontwikkelen die anders niet van de grond zouden komen. Onder de naam ‘Greenport Gelderland Innovatiefonds 2017-2019’ beschikt Greenport Gelderland over een krachtige subsidieregeling die duurzaamheid en innovatie kan versnellen. Ondernemers of samenwerkingsverbanden kunnen van deze subsidieregeling gebruik maken. 

Belangrijk onderdeel van deze subsidieregeling is dat de projecten bij moeten dragen aan “Agenda 2020” van Greenport Gelderland. In “Agenda 2020” heeft Greenport Gelderland, samen met ondernemers uit de tuinbouwketen, aangegeven wat de speerpunten voor de komende jaren zijn. Speerpunten die bijdragen aan een sterke Gelderse tuinbouw.

Vooral innovatieve projecten maken kans om gehonoreerd te worden in dit innovatiefonds. Daarbij wordt gedacht aan haalbaarheids-, test-, ontwikkelings- en demonstratieprojecten. Naast een projectplan dient bij de aanvraag ook een duidelijke begroting en financiering ingediend te worden. Voor het indienen  is een aanvraagformulier beschikbaar.  Er zijn ook voorwaarden voor stapeling van subsidies en eigen bijdragen in geld of tijd.  Het bestuur van Greenport Gelderland beslist over een subsidieaanvraag, eventueel na het inwinnen van advies. 

Voor meer informatie over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met de coördinator van Greenport Gelderland, de heer Dick Koorn via dkoorn@projectenltonoord.nl. Daarnaast kunt u contact zoeken met de pactmanagers, zoals die in de verschillende pacten werkzaam zijn in het Gelderse Rivierengebied. Meer informatie vindt u onder: 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA