28-06-2012  |  €8 miljoen extra voor verplaatsingsregeling glastuinbouw


Provinciale Staten van de provincie Gelderland hebben op 27 juni besloten om € 8 miljoen extra uit te trekken voor de verplaatsing van solitaire glastuinbouwbedrijven naar de concentratiegebieden. 

Het geld komt boven op de € 5,8 miljoen die de provincie al eerder voor 2013 heeft gereserveerd. Voor 2014 en 2015 heeft de provincie nu € 4 miljoen per jaar gereserveerd.

De glastuinbouw is van groot sociaal-economisch belang voor Gelderland maar heeft ook een nadelige uitstraling op het landschap en de woonomgeving. Daarom voert de provincie Gelderland sinds 2005 een actief concentratiebeleid, dat ruimte voor ontwikkeling biedt binnen enkele concentratiegebieden in de Bommelerwaard, Huissen/Bergerden en regionale clusters rond Tuil, Est en Voorst.
De mogelijkheden voor uitbreiding buiten de aangewezen concentratiegebieden zijn beperkt tot eenmalig 20%.
Ter ondersteuning van het concentratiebeleid heeft de provincie een stimuleringsregeling voor verplaatsing van solitaire glastuinbouwbedrijven opgesteld. De laatste drie jaar hebben al 18 bedrijven gebruikt gemaakt van de regeling, die en passant ook de sanering van solitiair glas bevordert. Er is zo al bijna 40 ha verouderd glas in het buitengebied opgeruimd.

Belangrijk voor de herstructurering
De verplaatsingsregeling is niet alleen van belang voor de bedrijven, die hun bedrijf willen voortzetten, maar is ook een belangrijke factor voor het slagen van de herstructurering van de economisch verouderde glastuinbouwgebieden in de Bommelerwaard en Huissen-Angeren.

Na een evaluatie zal de regeling naar verwachting begin 2013 opnieuw worden opengesteld.

Meer informatie: Kees Pieters, (026) 359 8027


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA