18-11-2013  |  40 land- en tuinbouwbedrijven geselecteerd voor Boerderij-educatie Rivierenland


Na een werving onder productiebedrijven in de land- en tuinbouw in Rivierenland zijn inmiddels 40 bedrijven geselecteerd, die per voorjaar 2014 als deelnemer van Boerderij-educatie Rivierenland les zullen gaan geven aan schoolklassen op hun bedrijf.

De bedrijven zijn afkomstig uit alle land- en tuinbouwsectoren in het gebied, en liggen verspreid door het gehele gebied.
Het betreft reguliere en biologische bedrijven in de melkveehouderij, vleesveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, geitenhouderij, schapenhouderij, akkerbouw, fruitteelt, champignonteelt, vollegrondtuinbouw, kassen en laanbomenteelt.
De bedrijven produceren o.a. de volgende producten: melk, kaas, ijs, rundvlees, varkensvlees, eieren, geitenmelk, schapenvlees, gras, mais, uien, aardappels, tarwe, suikerbieten, pompoenen, kool, sla, prei, wortelen, appels, peren, pruimen, kersen, bessen, bramen, frambozen, walnoten, honing, aardbeien, paprika’s, snijbloemen, potplanten, bloemenzaden, champignons, fruitbomen en sierbomen etc.

De bedrijven worden begin 2014 allemaal getraind in het lesgeven, veiligheid op het bedrijf en worden gecertificeerd. De ambitie is dat per maart 2014 de bedrijven gereed zijn om schoolklassen te ontvangen.

Doelstelling Boerderij-educatie Rivierenland
Doelstellingen van Boerderij-educatie Rivierenland zijn dat kinderen:
1. Leren over de herkomst en productiewijze van hun voedsel;
2. Leren over smaak in relatie tot gezondheid;
3. Leren over natuur, landschap en waterbeheer op en rond het land- en tuinbouwbedrijf.
Daarnaast komen indien van toepassing op het bedrijf en desgewenst door de school speciale thema’s als duurzaamheid , energie, techniek en economie aan bod.

Partners
Boerderij-educatie Rivierenland is een initiatief vanuit 3 samenwerkende agrarische natuurverenigingen in Rivierenland, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW), ANV Lingestreek en VANL De Capreton.
Het initiatief wordt ondersteund door en er wordt samengewerkt met diverse strategische partners zoals de Betuwse Bloem met al haar pacten, Fruitmasters, Rabobanken West Betuwe en Bommelerwaard, LTO Noord, Provincie Gelderland, Steunpunt Smaaklessen Wageningen UR, de lokale Natuur- & Milieu educatiecentra (NMe) en diverse gemeenten in Rivierenland etc.

Meer informatie: www.boerderijeducatierivierenland.nl of projectleider Jolijn Zwart-van Kessel via boerderijeducatierivierenland@gmail.com of 06-33671586.


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA