28-10-2011  |  Actieagenda Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen


In de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U), onder leiding van de 'T&U-Board' een stevig proces ingezet om te komen tot een concrete actie(innovatie)agenda met daarin een drietal rode draden: ‘Voedselveiligheid’, ‘Duurzaamheid: meer met minder’ en ‘Gezondheid en welzijn’.

De opzet voor de uitvoeringsagenda is feitelijk de tweede fase van het bedrijfslevenbeleid van het Kabinet. In de eerste fase werd een advies samengesteld. Voor de tweede fase hebben alle boegbeelden een brief ontvangen van de minister van EL&I, waarin wordt ingegaan op de inrichting van de actieagenda, gebaseerd op het advies uit de eerste fase. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor de innovatiecontracten, de Human Capital agenda en een internationaliseringstrategie, maar ook regeldrukvermindering.

Het kabinet koos in de eerste (adviserings)fase voor een Topteamaanpak, die bestaat uit bedrijfsleven, kennis / wetenschap en overheid. In de tweede fase, waarin de concrete actieagenda’s moeten worden opgeleverd, gebeurt dit opnieuw met het bedrijfsleven in pole position.
Er zijn zes themagroepen aan de slag die, met een zo groot mogelijke betrokkenheid van ondernemers, kennisinstellingen en overheden, in een open proces en binnen een uitdagend korte tijd komen tot concrete (innovatie)projecten en programma’s. Binnen de thema’s worden cross overs met andere sectoren gezocht. Voor de Human Capital agenda wordt 1-op-1 samengewerkt met de Topsector Agro&Food.
De voorstellen worden, binnen de drie eerder genoemde rode draden, getoetst op internationale versterking en promotie van de sector. Er worden prioriteiten gesteld op basis van waardecreatie voor de korte en lange termijn, naast de toets van maatschappelijk belang en het innovatieve karakter.
In december 2011 ligt er een concrete actieagenda klaar.

Meer informatie: Greenport Holland, Saskia Goetgeluk, t (070) 349 0301

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA