27-05-2013  |  Adviesraad Betuwse Bloem op bezoek bij Jan Kreling.


De adviesraad van de Stichting Greenport Betuwse Bloem bezocht onlangs chrysantenteler Jan Kreling in Bruchem. Kreling neemt deel aan een proef met de teelt van chrysanten op water. De verwachting is dat de teelt op water zorgt voor minder emissie-uitstoot én dat de productiekosten verminderen.

De adviesraad van de Betuwse Bloem, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende pacten en betrokken organisaties hebben onlangs kennis genomen van de voortgang van de projecten die door de verschillende pacten worden uitgevoerd. 

Eén van de projecten is gericht op de teelt van chrysanten op water. De verwachting is dat de teelt op water zorgt voor minder emissie-uitstoot én dat de productiekosten verminderen. De adviesraad kon bij Jan Kreling terecht om met eigen ogen te zien hoe het project loopt. Jan heeft nu ervaring met de eerste productieronde. De eerste resultaten zijn positief, het vraagt wel een goede bewaking en sturing van het teeltproces. Jan heeft ook een rondleiding op het bedrijf gegeven, indrukwekkend om te zien hoe de productie van chrysanten tot stand komt. 

De pactmanagers hebben allen een korte toelichting gegeven over de lopende projecten. Het is goed dat de betrokkenen van verschillende pacten ook van elkaar horen wat er wordt aangepakt. Voor de thema’s markt en afzet, opleiding en onderwijs zijn al dwarsverbanden gesmeed om activiteiten gezamenlijk op te pakken. Voor een aantal projecten gericht op innovatie, duurzaamheid en leefomgeving zijn er ook gezamenlijke activiteiten gestart.

Tussenevaluatie
Het gehele project Betuwse Bloem loopt nu bijna een jaar en er volgen er nog drie. In de herfst zal de evaluatie van het eerste jaar en de aanpak voor de volgende jaren ook worden gedeeld met de betrokken organisaties en overheden. Met communicatie over de doelen en de voortgang blijft een ieder aangesloten bij de ontwikkelingen. 

Meer informatie: coördinator Greenport Betuwse Bloem, Dick Koorn, t (06) 53678654

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA