17-11-2012  |  AgroEnergiek weken


Het landelijke communicatieprogramma AgroEnergiek biedt agrarische ondernemers vanaf november 2012 onafhankelijke informatie en praktische kennis over energieproductie, energiebesparing en reductie van overige broeikasgassen. Zowel via de website AgroEnergiek.nl en publicaties in vakbladen, als via bijeenkomsten en open dagen.

Vanaf medio november t/m eind december 2012 organiseert AgroEnergiek de ‘AgroEnergiek weken’. Landelijk zijn er voor alle agrarische sectoren tours, open dagen en informatiebijeenkomsten rondom het thema energie & klimaat. Op de agenda op www.AgroEnergiek.nl is actuele informatie te vinden over locaties en data.

Kick-off bijeenkomst 15 november j.l.
Tijdens de Kick-off is www.AgroEnergiek.nl gelanceerd en zijn de resultaten van het AgroEnergiek ondernemersonderzoek gepresenteerd. Uit dit telefonische onderzoek onder 500 agrarisch ondernemers blijkt dat 90% van hen energiebesparing belangrijk of zeer belangrijk vindt. Daarvan zijn isolatiemaatregelen, warmteterugwinning en frequentieregelaars aansprekende voorbeelden. 
22% van de respondenten gebruikt nu al groene stroom. 70% van de ondernemers vindt energieproductie belangrijk. Daarbij zijn extra inkomsten voor de helft van de respondenten de belangrijkste drijfveer. Een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen blijkt voor veel ondernemers lastig en de mogelijkheden zijn nog relatief onbekend.

Ondernemers willen aan de slag! Daarbij zijn zichtbare resultaten op de korte termijn en financiële prikkels een grote stimulans. De vier ondernemers die hun praktijkervaringen op 15 november deelden, gaven aan dat er meer winst te halen is dan je van te voren denkt. Ze vinden dat meedoen aan projecten grote meerwaarde heeft, mede omdat het inspirerend werkt. 

In het debat waaraan CONO, ministerie van EZ, LTO, NAJK en Greenchoice deelnamen, werd benadrukt dat de agrarische sector goed op weg is. Het zien en grijpen van kansen is daarbij een grote uitdaging voor alle betrokkenen.

Doelen van AgroEnergiek
Bekendheid en kennis vergroten over 
- aantrekkelijke en bewezen maatregelen voor eigen energieproductie,
- manieren om energie te besparen. 
- maatregelen die de uitstoot van overige broeikasgassen verminderen. 
AgroEnergiek creëert een positieve houding bij ondernemers over te nemen maatregelen en investeringen en stimuleert om daadwerkelijk maatregelen te implementeren en of hierin te investeren.

Wat biedt www.AgroEnergiek.nl
1. Objectieve, betrouwbare, praktische en integrale informatie over technieken en maatregelen op het gebied van energieproductie, energiebesparing en klimaat. Rendement en duurzaamheid zijn leidend.
2. Interessante projecten over energie & klimaat voor ondernemers.
3. Een up-to-date kalender met relevante bijeenkomsten, open dagen en evenementen over energie & klimaat bij ondernemers in de regio; zowel vanuit AgroEnergiek als in samenwerking met partners.

Doelgroepen
De primaire doelgroepen zijn ondernemers uit de melkveehouderij, de intensieve veehouderij en de open teelten die aan de slag gaan met vernieuwingen die in de praktijk bewezen zijn. 
Waar mogelijk wordt samengewerkt met activiteiten en acties van ketenpartners, overige erfbetreders (zoals coöperaties, installateurs, stallenbouwers, e.d.) scholen en overheden (lokaal, regionaal en nationaal).

Onderzoeksresultaten
Via www.AgroEnergiek.nl bundelen verschillende onderzoeksinstituten hun kennis over bewezen, direct toepasbare maatregelen. Op de website en tijdens excursies en bezoeken aan een proefopstelling, proefboerderijen en op voorbeeldbedrijven kunnen ondernemers daar kennis mee maken en er direct hun voordeel mee doen.

Het project is een samenwerking tussen Projecten LTO Noord, ZLTO, Arvalis, CLM, Wageningen UR, ACRRES en NAJK, in opdracht van het ministerie van EZ.
Het project is ook te volgen via twitter @AgroEnergiek


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA