12-07-2011  |  'Betuwse Bloem verdient greenport-status'


In opdracht van de provincie Gelderland heeft Buck Consultants International (BCI) de economische waarde en het toekomstsperspectief voor het tuinbouwcluster Betuwse Bloem onderzocht.
BCI concludeert dat het tuinbouwcluster de kenmerken heeft van een sterk economisch cluster, dat zich landelijk kan meten met de in 2005 door het Rijk erkende ‘Greenports’.


Het rapport is overhandigd aan de nieuwe Gelders gedeputeerde Landelijk Gebied Jan Jacob van Dijk.
Zowel de economische kracht van de sector, de ontwikkelingsmogelijkheden en waarde van de netwerkorganisatie zijn onderzocht door BCI.
Het rapport laat zien dat veel bedrijven binnen het tuinbouwcluster tot de top in hun segment behoren en dat de tuinbouw zich heeft ontwikkeld tot een sterk economisch cluster, dat zich volgens BCI op onderdelen nog verder kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld waar het gaat om de samenwerking op het gebied van innovatie met Food Valley, de verdere versterking van de organisatie en de ontwikkeling van fysieke (handels)clusters voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. 

Gedeputeerde daagt sector uit
Van Dijk toont zich enthousiast over het beeld uit het rapport:” We hebben nu een goed beeld van het belang van de tuinbouw voor Gelderland én Nederland. Als ik zie dat een aantal Gelderse bedrijven tot de top in hun segment behoren, kunnen we bijzonder trots zijn. Het Gelderse tuinbouwcluster zou net zoals Greenport Boskoop en Venlo een Greenport moeten worden. Zo kan ook de Gelderse tuinbouw profiteren van gezamenlijk belangenbehartiging en profilering.” 
Van Dijk ziet voor het tuinbouwcluster kansen en wil zich daar ook hard voor maken. Hij daagde de sector uit te komen met concrete voorstellen voor de verdere ontwikkeling van de sector én hun bijdrage daaraan. 

Peter van Osch, plaatsvervangend voorzitter van het Ondernemersinitiatief Betuwse Bloem nam de uitdaging aan en komt nog deze zomer met voorstellen richting de gedeputeerde.

Tuinbouw behoort de top
Landelijk behoort de tuinbouw tot de 9 door het Rijk bestempelde topsectoren van de economie. De Betuwse Bloem maakt daar een wezenlijk onderdeel van uit, concludeert BCI. Veel bedrijven behoren tot de top in hun segment, 4 van de 5 deelclusters zijn (inter)nationaal onderscheidend, maar -zo concludeert Buck- zijn niet zo goed verankerd in het nationale beleid als de greenports. Regionaal is de sector vooral voor het Rivierengebied van sociaal-economisch belang. Maar de zakelijke dienstverlening, de gezondheidszorg en detailhandel bieden nog altijd veel meer werkgelegenheid; iets wat overigens voor alle industriële clusters in Nederland geldt. 
De uitkomsten mogen verrassend genoemd worden, omdat de tuinbouw door veel partijen als een vanzelfsprekendheid wordt ervaren.

De aard en omvang van de bedrijvigheid en de ervaring met de publiek-private samenwerking in de afgelopen jaren biedt perspectief voor de verdere ontwikkeling van het tuinbouwcluster.

Aanbevelingen voor de toekomst
BCI heeft zich uit gesprekken met ondernemers uit de sector een beeld gevormd van de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden om het tuinbouwcluster verder tot ontwikkeling te brengen. Hieruit blijkt dat het cluster op een aantal punten nog verder versterkt kan worden. Het rapport geeft daar inzicht in.
Voortzetting van de publiek-private samenwerking binnen de regio is cruciaal. De bevindingen van het rapport worden breed gedragen door betrokken partijen.

Meer informatie: Provincie Gelderland, Kees Pieters, t (026) 359 8027
Zie ook: LEI-rapportage Betuwse Bloem

Rapport BCI 5 juli 2011.pdf [6 Mbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA