08-02-2011  |  Betuwse Bloem krijgt stevige kennis impuls


Donderdagmiddag 3 februari 2011 vond in de oorspronkelijke afmijnzaal van Veiling Midden Betuwe te Andelst de feestelijke slotbijeenkomst plaats van het Transforumproject Bloeiende Clusters. "De ondernemers moeten hun kansen grijpen", aldus Gedeputeerde Keereweer bij zijn terugblik op 4 jaar Betuwse Bloem.

(Zie ook de videobijdragen op Betuwe Flipt)

Innovatienetwerk versterkt de Nederlandse tuinbouw 
“Transforum is een landelijk innovatienetwerk gericht op het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouw.”, aldus bestuurslid en ex-vice president supply chain van Unilever, Jeroen Bordewijk. “Doel van dit initiatief was om kennis toe te passen in praktische tuinbouwontwikkelingen, met name op het gebied van logistiek, energie en landschap. Transforum heeft het innovatieproces willen faciliteren. Het project in de Betuwse Bloem was één van de 33 praktijkprojecten, die zijn uitgevoerd.” Bordewijk gaf aan dat het bij dit soort ontwikkelingen van belang is om stil te staan bij de vraag welke waarde je de maatschappij wilt mee geven en hoe je de investeringen daarin kunt terugverdienen. “Je ziet dat projecten binnen netwerken waar zowel ondernemers, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisatie hebben kunnen participeren, succesvol zijn.” 

Het ondernemersplatform Betuwse Bloem heeft meegedaan met een aantal projecten. Centraal stond de vermindering gereden kilometers, de inpassing van nieuwe tuinbouwontwikkelingen in het landschap en een efficiënter gebruik van energiestromen in de tuinbouw. Door vanuit verschillende schaalniveau’s in te zoomen op de regio zijn op die terreinen nieuwe inzichten ontstaan.

Businescases
In vier businesscases zijn een aantal inzichten direct toegepast. De cases werden door betrokkenen enthousiast toegelicht. Crystal Palace in Lingewaard, het Agro Business Centrum Laanboomteelt Neder-Betuwe, het Kenniscentrum Randwijk van Wageningen UR en het samenwerkingsproject Duurzaam Paddenstoelen Cluster in Kerkdriel.
Alle betrokken gaven aan door deelname een extra impuls te hebben gekregen om het project nu versneld door te zetten. Draagvlak en onderbouwing werden vergroot, zo is de algemene conclusie.

Ferry Hollinger, voorzitter ondernemersplatform Betuwse Bloem vindt het belangrijk dat Wageningen nu haar deuren definitief heeft open gezet voor de tuinbouw in het Rivierengebied. “Het is aan de ondernemers om die kennis te benutten voor de bedrijfsontwikkeling. Maar, zoals Arend Krikke van Wageningen UR het formuleerde: je hebt weinig aan kennis zonder kennissen. Dat benadrukt in mijn ogen de waarde van het netwerk Betuwse Bloem.”

Tuinbouw op de kaart; ondernemers aan zet
Gedeputeerde Harry Keereweer ten slotte stond aan het einde van zijn ambtstermijn stil bij de resultaten van 4 jaar Betuwse Bloem. Keereweer concludeerde dat er weliswaar veel is bereikt, maar dat de tuinbouw voor grote uitdagingen staat. “Het Ondernemersplatform en de pacten zijn van grote waarde gebleken voor de ontwikkeling van het tuinbouwcluster. De tuinbouw staat op de kaart en kan in Gelderland rekenen op een groot politiek-bestuurlijk draagvlak.” Hij deed een beroep op het bedrijfsleven zich actief te blijven inzetten voor de Betuwse Bloem en de samenwerking in het netwerk voort te zetten. “Het is aan de ondernemers in het tuinbouwcluster of ze weten te profiteren van de voedingsbodem die nu gelegd is. Voor veel ondernemers is het werk dat in het kader van de Betuwse Bloem of Greenport Nederland verricht wordt, iets wat ver van hun bedrijf staat. Maar niets is minder waar! Samenwerking maakt de hele sector sterker. Daar profiteren bedrijven direct van.” Keereweer beschouwt de regio dan ook als een belangrijke schakel tussen de verschillende schaalniveau’s.

Meer informatie: Kees Pieters, provincie Gelderland (06 12 98 92 06) en Wils Kloos, Oost NV (06 53 31 66 93)


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA