11-03-2013  |  Biomassa, plantaardig afval bestaat niet!


Biomassa is een verzamelnaam voor alle plantaardige reststromen die uit productie en natuur vrij komen. In de land- en tuinbouw werd daar in het verleden compost van gemaakt of werden plantaardige resten in het bouwland ondergewerkt te verbetering van de bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid. Daar is niks mis mee, echter er zijn tegenwoordig slimmere toepassingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van biomassa voor energieproductie of bijvoorbeeld het gebruiken van resten van paprikaplanten om meubelplaat te maken.

Op termijn is de gedachte dat we steeds meer naar hergebruik van stoffen gaan en uit ‘plantaardige reststoffen’ eerste de waardevolle componenten halen, voordat het de biovergister in gaat. Met een mooi woord heet dat ‘Valorisatie van biomassareststromen’. De Wageningen Universiteit is begin 2013 een studie begonnen om deze ‘valorisatie’ (het tot waarde brengen van biomassa) voor het gebied van de Betuwse Bloem uit te zoeken. De resultaten uit deze studie zullen de informatie leveren voor een bijeenkomst met ondernemers, overheden en kennisinstellingen, waarin die kansen worden besproken. Samen met de geïnteresseerde partijen worden er dan ook concrete projectinitiatieven geïdentificeerd.

Naast valorisatie speelt ook het bundelen van plantaardige reststromen en die stromen samen brengen op zogenaamde ‘Biomassawerven’. Vooral logistiek gezien is er behoefte aan centrale plekken (ofwel biomassawerven) om deze biomassareststromen, zoals snoei- en resthout uit de fruit- en laanboomteelt, resten van glastuinbouwgewassen en champost, tijdelijke op te slaan en te verwerken. Dit kan mogelijk in combinatie met GFT en verwerkingsresten uit de voedselketen. Ook hier wordt in een project door de Wageningen Universiteit naar gekeken.

Mocht u interesse in deze onderwerpen hebben dan kunt u contact opnemen met Bert Annevelink van de WUR. Daarnaast zijn de onderzoekers op zoek naar ondernemers die kennis hebben van de plantaardige reststromen (op hun bedrijf) en interesse hebben om van plantaardig afval een nieuwe business te maken.

Meer informatie: Wageningen UR, Bert Annevelink, t (0317) 488700


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA