30-09-2013  |  Boerderij-educatie in het Rivierengebied


Boerderij-educatie Rivierenland is een initiatief dat basisschoolklassen in het Rivierenland en de steden eromheen in staat stelt een educatief lesprogramma op de boerderij te volgen. Op deze wijze willen de initiatiefnemers de betrokkenheid van de jeugd bij de land- en tuinbouwsector vergroten. 

Door bijvoorbeeld lespakketten en een rondleiding over het agrarisch bedrijf en diverse opdrachten binnen én buiten kunnen de kinderen zelf beleven waar hun voedsel vandaan komt, de smaak van het voedsel en de verschillende voedselsoorten en de relatie met de eigen gezondheid.
Klassen kunnen een les volgen op land- en tuinbouwbedrijven in de sectoren: veehouderij, akkerbouw, fruitteelt, imkerij, glas- & vollegronds-tuinbouw, paddenstoelenteelt en laanbomenteelt.

Initiatiefnemers
Boerderij-educatie Rivierenland is een initiatief dat geïnitieerd is door twee agrarische natuurverenigingen, de Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- & Culemborgerwaarden (VANL-TCW) en Agrarische NatuurVereniging Lingestreek.
Het initiatief wordt gesteund door Greenport Betuwse Bloem, LTO Noord en het Landelijk Steunpunt Smaaklessen & Schoolgruiten van de Wageningen UR.

Meer informatie: Jolijn Zwart-van Kessel, t (06) 33671586,www.metdeklasdeboerop.nl


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA