11-02-2013  |  Bouwsteen Omgevingsvisie


Voor de ontwikkeling van de tuinbouw is wenselijk dat de overheid meer ruimte en flexibiliteit biedt. Ten behoeve van de Gelderse Omgevingsvisie heeft de netwerkorganisatie Greenport Betuwse Bloem op basis van verschillende trends en ontwikkelingen in beeld gebracht waar de sector behoefte aan heeft.

De provincie Gelderland heeft de samenleving uitgenodigd mee te denken over de nieuwe Gelderse Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is het kader voor de ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkeling voor de komende jaren. Greenport Betuwse Bloem heeft deze uitnodiging opgepakt en heeft vanuit haar perspectief aangeven welke ontwikkelingsruimte de sector vraagt van de overheid. Het advies wordt betrokken bij de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie, die de provincie Gelderland in de loop van 2013 in procedure brengt.

Ko Hooijmans, lid van het Ondernemersinitiatief Betuwse Bloem: “De Omgevingsvisie is van enorm belang voor ontwikkelingsruimte voor de gehele tuinbouwsector. Die ruimte moeten wij als sector verdienen bij overheden en bij de mensen in onze omgeving. Daarvoor maakt de sector zich hard voor een goede en duurzame bedrijfsvoering, met steekwoorden als goed werkgeverschap, oog voor het landschap bij bedrijfsontwikkelingen en zo verder. Maar de overheid bepaalt de kaders. Met deze bouwsteen willen we laten zien wat essentieel is voor de ontwikkeling van de sector in het Rivierengebied, die toch 10% van de Nederlandse tuinbouw uitmaakt.”

Belangrijke issues
De fruitteelt, paddenstoelenteelt, glastuinbouw en laanboomteelt en de bedrijvigheid die daar aan gekoppeld is, zorgt voor veel werk in het Rivierengebied. Maar de markt vraagt dat producten kwalitatief hoogwaardig zijn, duurzaam geproduceerd worden en tegen zo laag mogelijke kosten. Dat kan alleen als de overheid met de sector meedenkt.
De tuinbouw vraagt o.a. aandacht voor de toenemende behoefte aan teeltondersteunende voorzieningen, het behoud van de goede tuinbouwgronden en de verbetering van de verkaveling. Verder ziet de sector kansen om steeds meer op een duurzame manier in de energiebehoefte te kunnen voorzien, maar dat vraagt wel aangepaste regelgeving en innovatie. Ook maakt de sector zich zorgen om het toenemende vrachtverkeer en andere gevolgen van de schaalvergroting, die noodzakelijk is om de kosten te beheersen. Veel ontwikkelingen vragen om aanpassingen in het huidige beleid. De Omgevingsvisie is daarvoor hét moment om dat kenbaar te maken.
Ko Hooijmans: “De sector vraagt de overheid om aanpassing van de kaders, maar zal uiteraard zelf ook haar verantwoording moeten nemen. Wij zijn bereid daar in te investeren, maar kunnen het niet zonder de medewerking van de overheid.”

Eerste reacties
Tijdens bijeenkomsten op 24 januari en 6 februari j.l. heeft de provincie teruggekoppeld wat zijn met de aanbevelingen aan kan. De resultaten zijn verwerkt in het bijgevoegde document.
Een deel van de aanbevelingen wordt meegenomen bij de opstelling van de Omgevingsvisie, maar voor andere punten wordt naar gemeenten, de regio en/of de sector zelf verwezen.
Vanuit de Betuwse Bloem zal gevolgd worden of de aanbevelingen ook daadwerkelijk opgepakt gaan worden.

Meer informatie: themaregisseur Ruimte & leefomgeving, Kees Pieters, t (026) 3598027

Greenport Betuwse Bloem voor de Gelderse Omgevingsvisie versie 8 februari 2013.pdf [2 Mbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA