10-12-2013  |  Convenant HCA Betuwse Bloem getekend


v.l.n.r. Ab Groen, Peter van Heumen, Sander van Alphen en Dirk-Siert Schoonman Op 9 december j.l. hebben Peter van Heumen van Greenport Betuwse Bloem, Dirk-Siert Schoonman van LTO-Noord Gelderland, Ab Groen van Helicon Opleidingen en Sander van Alfen van de samenwerkende gemeenten, onderwijsinstellingen en arbeidsmarkt in het Rivierenland getekend voor de HCA Tuinbouw en Uitgangsmaterialen in het Gelders Rivierengebied.

Tuinbouwbedrijven in het Gelders Rivierengebied willen internationaal een sterkere positie verwerven als innovatieve tuinbouwregio. Het realiseren van deze ambitie staat of valt met het vakmanschap van de ondernemers en hun medewerkers. Tuinbouwbedrijven zelf hebben niet altijd de tijd of de omvang om hier zelf voldoende aandacht aan te kunnen besteden. Om die reden heeft de Betuwse Bloem samen met Werkgeversorganisaties, Onderwijs en Overheden een Human Capital Agenda gemaakt die aansluit bij de belangen van de Gelderse tuinbouwbedrijven. 

De Human Captial Agenda heeft vier sporen: 

1. Expeditie Tuinbouw
Op VO scholen komen lessen tuinbouw zodat meer jongeren een groene opleiding gaan kiezen. Tijdens deze lessen zullen de leerlingen een tuinbouwbedrijf bezoeken. Het filmpje dat zie hiervan maken verschijnt in de social media. Het beste, leukste filmpje wordt beloond.
2. Opleiding en ontwikkeling van vakmensen
Zo’n 50 bedrijven gaan met hulp van een scholingsadviseur een bedrijfsopleidingsplan maken. In leerwerktrajecten wordt vervolgens gewerkt aan het vakmanschap van de ondernemer zelf als dat van de werknemers.
3. Ondersteuning van ondernemers bij praktische vraagstukken
Onderwijs en ondernemers gaan in zogeheten kenniswerkplaatsen samenwerken aan innovaties waar de ondernemer direct wat aan heeft. Stagiaires en lectoren van onderwijsinstellingen brengen hier de nieuwste kennis in.
4. Branchepool de Groene Carrière
In de branchepool vinden ondernemers werknemers uit de regio die graag in de tuinbouw willen werken. Door proefplaatsingen en korte leertrajecten worden deze mensen klaargestoomd voor een carrière in de tuinbouw. Door te ‘poolen’ wordt flexibele arbeid aaneengesloten tot jaarrond werken.

Bij de uitvoering van deze afspraken staat voorop dat de tuinbouwbedrijven er direct optimaal van profiteren en dat de samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs verbetert.

Het Gelders Rivierengebied is het tweede tuinbouwgebied van Nederland en in teelten als fruit, laanbomen, paddenstoelen en chrysanten is ze nationaal koploper. De regio omvat 1.600 tuinbouw- en tuinbouw gerelateerde bedrijven. Deze bedrijven bieden werkgelegenheid aan 14.000 fte.

Voor informatie over deze HCA Betuwse Bloem kunt u terecht bij Erik Kaemingk, Themaregisseur Human Capital van Greenport Betuwse Bloem, t (06) 37433276.


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA