30-08-2012  |  Definitieve subsidie voor glastuinbouwgebied Bergerden


BergerdenDe Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft besloten om de in 2003 en 2008 aan het glastuinbouwgebied Bergerden toegezegde subsidie – van in totaal € 12,1 miljoen – definitief toe te kennen. Een mooie opsteker voor het project en een stimulans voor verdere ontwikkeling.

De initiatiefnemers van het project, de gemeenten Lingewaard en Nijmegen, en het tuinbouwbedrijfsleven
verenigd in de Stichting STOL, hebben vanaf de start een innovatief en duurzaam glastuinbouwgebied willen ontwikkelen. De rijksoverheid heeft voor het realiseren van deze ideeën aan de gemeente Lingewaard een subsidie toegezegd in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Glastuinbouw (Stidug).
De subsidie van in totaal € 12,1 miljoen is een belangrijke voorwaarde om het glastuinbouwgebied tegen acceptabele en marktconforme kosten (en opbrengsten) te ontwikkelen.
De Minister heeft de afgelopen jaren de voortgang van het project gevolgd op basis van het ten behoeve van het verkrijgen van de subsidie opgestelde projectplan. Omdat de Stidug-regeling ten einde loopt moest eind 2011 een verantwoordingsverslag worden ingediend. Het verantwoordingsverslag is door de Minister volledig goedgekeurd en de subsidie is vervolgens definitief vastgesteld. Dit betekent enerzijds een erkenning van het duurzame en innovatieve karakter van “Bergerden” en anderzijds is het een stimulans voor verdere ontwikkeling van dit gebied.

Nadere informatie:
Thijs Zee, projectmanager Bergerden / tel. 026-3260155
www.bergerden.nl


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA