17-03-2011  |  Eerste verplaatste glastuinbouwbedrijf geopend


Woensdag 16 maart is aan de Geldersehoek in Huissen de nieuwe tuinbouwkas van de maatschap Evers geopend. Daarmee is het eerste zichtbare succes in de herstructurering van het glastuinbouwgebied Huissen-Angeren een feit. 

Wethouder Frans Schut van de gemeente Lingewaard en gedeputeerde Harry Keereweer van de provincie Gelderland hebben als verantwoordelijk bestuurders het eerste projectbord geplaatst en hebben kort stilgestaan bij kansen voor het gehele gebied. 
Evers is een van de 7 bedrijven die in 2010 van de provincie Gelderland subsidie hebben gekregen voor de verplaatsing van hun glastuinbouwbedrijf. 

Toekomstmogelijkheden glastuinbouw
Maatschap Evers heeft door middel van schaalvergroting gekozen voor een duurzame toekomst in tuinbouwgebied De Leutense Leigraaf. Provincie en gemeente hebben zich gezamenlijk tot doel gesteld om in het herstructureringsgebied te komen tot verbeterde toekomstmogelijkheden voor de glastuinbouw en hebben daarvoor middelen en instrumenten beschikbaar gesteld om de herstructurering duurzaam te ondersteunen. 

Projectbureau Herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren
Om deze doelstellingen na te streven is er in 2010 door de gemeente en provincie het Projectbureau Herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren opgericht. Met het beschikbare werkkapitaal, duidelijk beleid en provinciale en gemeentelijke regelingen heeft het Projectbureau in het slagen van het initiatief van de maatschap Evers een faciliterende rol gespeeld. 

Meer informatie: Eric Spies, T (026) 326 03 60
e.spies@lingewaard.nl


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA