07-10-2013  |  Extractenbibliotheek ontsluit bio-actieve stoffen tuinbouwgewassen


Het Kenniscentrum Plantenstoffen gaat een extractenbibliotheek aanleggen. Vanaf eind 2015 ontsluit deze als ‘proeftuin’ voor (potentiële) afnemers de enorme diversiteit aan werkzame inhoudsstoffen uit tuinbouwgewassen.

Intentie is Nederlandse tuinders als volwaardige leverancier te koppelen aan producenten van farmaceutica, agro-chemie, kleur, geur- en smaakstoffen, cosmetica, voeding(supplementen) en veevoeder(additieven). Begin oktober werd het startschot gegeven voor de aanleg van de bibliotheek.
Genoemde producenten zoeken nieuwe, hoogwaardige stoffen met een door hen gewenste werkzaamheid. De tuinbouw kan leverancier van die stoffen zijn, met de veelheid aan commercieel geteelde gewassen en grote aantallen verschillende inhoudsstoffen per gewas. Van tuinbouwgewassen is echter het overgrote deel van de inhoudsstoffen niet bekend. Ook zijn die stoffen niet beschikbaar voor identificatie via de methodes die de potentiële afnemers gebruiken. “De extractenbibliotheek vormt de brug om deze kloof te dichten”, zegt projectleider Annelieke Hoenderkamp van de Extractenbibliotheek.

2.240 Extracten
Een selectie van ca. 1.300 cultivars (geslachten) plantmateriaal uit de tuinbouw vormt de basis van de bibliotheek. Daarbij valt te putten uit de biodiversiteit die bloembollen en –knollen, bomen en vaste planten, groenten en fruit, paddenstoelen, perk-, pot en bladplanten en snijbloemen hebben te bieden. Plantendelen als bladeren, bloemen, wortels en/of bollen leveren naar schatting 2.240 ruwe extracten. Die zijn te zuiveren naar eenzelfde aantal opgeschoonde extracten. Als de bibliotheek klaar is, kunnen geïnteresseerde afnemers met hun eigen screeningsmethode de extracten nazoeken op bruikbare stoffen. Aanvullend brengt een database gebruikte planten en erin aanwezige inhoudsstoffen in beeld.

Bij een ‘treffer’, ofwel een gewenste werkzame stof, ondersteunt de Extractenbibliotheek om vraag en aanbod bijeen te brengen, met bijbehorende (contract)afspraken. De tuinbouw is voor de industrie die gebruik maakt van bio-actieve stoffen een uitermate geschikte partner. De sector is een voorname speler op de wereldmarkt, denkt en handelt dus internationaal en heeft de infrastructuur prima op orde. Plantmateriaal is door de sector in elke gewenste hoeveelheid te reproduceren en in constant goede kwaliteit te leveren.

Het Kenniscentrum Plantenstoffen realiseert nieuwe combinaties van (tuinbouw)producten en markten. Het gaat om restmateriaal en om specifieke teelt van plantmateriaal voor de productie van verpakkingen, ingrediënten voor voeding en voeders en voor grondstoffen voor de chemische industrie.

Meer informatie: Kenniscentrum Plantenstoffen


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA