09-04-2014  |  Greenport Betuwse Bloem wordt Greenport Gelderland


Het samenwerkingsproject tussen verschillende tuinbouwclusters, Greenport Betuwse Bloem, heeft haar naam veranderd in Greenport Gelderland.
Naast een nieuwe naam introduceert Greenport Gelderland ook een nieuwe huisstijl. 


De huisstijl verbeeldt de samenwerking tussen de verschillende tuinbouwdisciplines. Deze huisstijl zal zowel voor de koepelorganisatie worden gebruikt als voor de aangesloten pacten (Fruitpact, Laanboompact, Glastuinbouwpact Bommelerwaard, Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen, Paddenstoelenpact).

Greenport Gelderland
Een belangrijke reden achter de naamswijziging is dat het werkgebied van de Greenport groter is dan de oorspronkelijke regio Betuwe en beter aansluit bij de regionale, landelijke en internationale positionering van Greenports. 
Met de naam 'Greenport Gelderland' willen Greenport Gelderland onderstrepen dat zij een belangrijke aanjager is van samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden, onderwijs en onderzoek binnen de provincie Gelderland.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 9 april onthulde de gedeputeerde van de provincie Gelderland, Jan Jacob van Dijk, in aanwezigheid van het algemeen bestuur van de Regio Rivierenland en andere betrokkenen uit de regio de nieuwe naam en het daarbij aansluitende logo.
Rian Verwoert, voorzitter van Stichting Greenport Gelderland: ‘Onze greenport heeft inmiddels bewezen een belangrijk platform te zijn waarbinnen aangesloten partijen nauw met elkaar samenwerken om de tuinbouwregio’s in Gelderland nog succesvoller te maken. We zien dat steeds meer ondernemers en organisaties zich aansluiten bij ons netwerk’.

De huisstijl zal de komende weken worden doorgevoerd. Bekijk hier de video voor de nieuwe huisstijl.

Meer informatie: Dick Koorn, coördinator Greenport Gelderland, t 06-53678654

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA