0-08-2011  |  Gedeputeerde van Dijk op werkbezoek in Lingewaard


Woensdag 17 augustus jl. bracht gedeputeerde Jan Jacob van Dijk een werkbezoek aan Lingewaard dat geheel in het teken stond van de glastuinbouw. Samen met burgemeester Harry de Vries en wethouder Frans Schut werden het herstructureringsgebied Huissen-Angeren en het concentratiegebied Bergerden bezocht. Twee verschillende gebieden die met elkaar gemeen hebben de glastuinbouw in de Stadsregio Arnhem Nijmegen op een hoger plan te brengen en de sector in de deze regio te versterken. 

Het herstructureringsgebied Huissen-Angeren is van oudsher een glastuinbouwgebied met een relatief kleine verkaveling. Behoefte aan schaalvergroting en ruimtelijke kwaliteitsverbetering zijn de belangrijkste redenen om dit gebied te herstructureren. Eric Spies, projectmanager van het gebied gaf tijdens het werkbezoek een toelichting op het ontstaan van het gebied en de rol die het projectbureau herstructurering momenteel vervult.
Spies benadrukte eens te meer dat juist de overheidssteun in deze moeilijke economische tijd noodzakelijk is om als tuinder te kunnen verplaatsen. Daarnaast dat zekerheid en continuïteit van beleid in combinatie met goed ondernemerschap van tuinders zeer belangrijk zijn. Diezelfde moeilijke economische situatie speelt ook bij Bergerden een belangrijke rol, aldus projectmanager Thijs Zee. In het 216 ha groot glastuinbouwgebied Bergerden is 94 ha gerealiseerd en 51 ha direct beschikbaar. De stagnerende kavelverkoop baart grote zorgen maar alles is er aan gelegen dat alle
betrokken partijen zich blijven inzetten om Bergerden tot een succes te maken. Innovatieve ontwikkelingen, zoals geothermie en biovergisting en de doortrekking van de A15 kunnen worden gebruikt als nieuwe verkoopargumenten.
Na een uitgebreide rondrit door beide tuinbouwgebieden brachten de bestuurders een bezoek aan een moderne kwekerij in de herstructurering. Dankzij overheidsbijdrage kan deze kwekerij de stap zetten om het bedrijf verder te moderniseren.
Volgens Jan Jacob van Dijk ziet de provincie het belang in van de huidige verplaatsingssubsidieregeling. Verder gaf hij aan onder de indruk te zijn van de aspiraties die er in Lingewaard zijn en zei goed kennis genomen te hebben van de problematiek die er in beide gebieden speelt.

Meer informatie over het herstructureringsgebied Huissen-Angeren en Bergerden kunt u vinden op


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA