13-10-2013  |  Gereedschapskist voor modernisering tuinbouw


Tuinbouw is een van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie. Om dat te kunnen blijven, heeft Greenport Holland een gereedschapskist ontwikkeld, om ondanks dalende economische groei de sector toch te kunnen versterken.

De gereedschapskist is te vinden op de website www.modernetuinbouw.nl.
Deze website biedt een overzicht van een aantal inzetbare instrumenten. Zij zijn door, met en voor de sector ontwikkeld. In totaal zijn er 39 instrumenten gedetecteerd.

Meer dan honderd experts, ondernemers, wetenschappers, ambtenaren en bestuurders hebben hieraan meegewerkt. Komende periode zal deze gereedschapskist worden toegepast in pilotgebieden voor modernisering van het teeltareaal in verouderde greenportlocaties. Het herstructureringsgebied voor de glastuinbouw Huissen-Angeren, in gemeente Lingewaard is één van de 5 pilotgebieden.
Eric Spies, projectmanager van het Projectbureau Herstructurering Huissen-Angeren, levert graag een bijdrage aan het project: "Herstructurering vraagt om creativiteit, het concreet maken hiervan, samenwerking, concessies in belangen, duidelijke communicatie en doorzettingsvermogen om tot uitvoering te komen. Als pilotproject zien we onze rol zowel bottum-up als top-down. Met de praktijkkennis vanuit het gebied vergroten we de haalbaarheid van ideeën. Daarnaast kunnen we nieuwe concrete instrumenten vanuit de gereedschapskist in de praktijk brengen.”

De gereedschapskist is niet alleen voor tuinbouwondernemers maar voor alle betrokkenen bij de tuinbouw die te maken hebben met de moderniseringsopgave.

Meer informatie: www.modernetuinbouw.nl


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA