03-11-2011  |  Geslaagd werkbezoek Gedeputeerde Staten aan Betuwse Bloem


Dinsdag 1 november j.l. heeft het voltallige college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een werkbezoek gebracht aan Greenport Betuwse Bloem. Het college werd ontvangen op tuinbouwlocatie Bergerden in Lingewaard door ondernemers die actief zijn betrokken bij de Betuwse Bloem.

Ferry Hollinger, voorzitter van het Ondernemersinitiatief Betuwse Bloem: “Binnenkort nemen GS een besluit of zij dit initiatief ook de komende jaren blijven ondersteunen. Daarvoor hebben we gezamenlijk een Ambitieprogramma 2012-2015 opgesteld. Dit was een prachtige gelegenheid het hele College kennis te kunnen laten maken met onze plannen. Maar ook met de ondernemers achter de plannen. Daarom hebben we het College bij bedrijven ontvangen.” 

Het College werd ontvangen op tuinbouwlocatie Bergerden in Lingewaard door ondernemers die actief zijn betrokken bij de Betuwse Bloem, en in aanwezigheid van de burgemeester van Lingewaard, Harry de Vries en wethouder Frans Schut. 

Bergerden
Gastheer Stef Huisman, directeur eigenaar van Hydro Huisman informeerde het gezelschap over het ontstaan van Bergerden, maar ging ook in op de toekomst van dit moderne tuinbouwcomplex, waar nu een proef loopt naar aardwarmte en plannen zijn voor biovergisting. Vervolgens werd de delegatie rondgeleid door de kas waarbij onder andere de werking van het duurzame energie systeem werd uitgelegd. 

Ambitieprogramma Betuwse Bloem 2012-2015 goed ontvangen
In de kas presenteerde Ferry Hollinger de visie van de sector op haar eigen toekomst in dit gebied. Benadrukt werd dat de structuur van de Betuwse Bloem uniek is waarin ondernemers, kennisinstellingen en overheden samen werken aan het verbeteren van het vestigingsklimaat en ondernemersklimaat.
Vervolgens ontstond een levendige discussie tussen de verschillende gedeputeerden en de aanwezige ondernemers. 

Het Ambitieprogramma 2012-2015 werd door Ferry Hollinger overhandigd aan de Commissaris der Koningin, de heer Cornielje. Daarbij werd de wens uitgesproken dat GS zullen besluiten dit te blijven ondersteunen.
De Commissaris gaf aan dat het ambitieprogramma de portefeuille van alle gedeputeerden in het college aangaat en dat er binnen het college veel waardering is voor de manier waarop de Betuwse Bloem zich hard maakt voor de sector.

Buitenlandse werknemers
Fruitteler en kringvoorzitter Frans van Brandenburg gaf een beeld van de fruitsector, waarbij hij het belang van innoveren sterk benadrukte. Daarna werd een bezoek gebracht aan het 6,5 ha grote aardbeienbedrijf Jan van Genderen en Thijs van Giessen. Zij hebben vorig jaar de stap gezet zich op Bergerden te vestigen. Gewaagd omdat het in deze tijd niet makkelijk is grote investeringen te doen.
Opvallend was dat dit bedrijf veel Poolse werknemers in dienst heeft die in piekperioden graag meehelpen bij de pluk. Er was veel lof voor deze medewerkers: loyaal en flexibel. Om dat zo te houden zorgt het bedrijf voor goede huisvesting en andere voorzieningen, immers je wilt deze mensen graag aan je binden. 

Het werkbezoek werd afgesloten met een bezichtiging van de kwekerij van Gert Maters op Bergerden waar bloeiende potplanten via een ultra modern geleidingssysteem van walking plants door de kas worden rondgeleid.

Ferry Hollinger: “We hopen dat GS een goed beeld heeft gekregen van de bedrijven in de tuinbouw en dat we samen verder moeten werken aan het versterken van deze sector die voor 10 % van de werkgelegenheid in het gebied verantwoordelijk is. Ik heb er alle vertrouwen in dat we door kunnen gaan, zeker nu het landelijk beleid de tuinbouw beschouwd als topsector. We hebben er allemaal belang bij hier goed op aan te sluiten!” 


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA