30-09-2011  |  Glastuinbouwpact Bommelerwaard bruisend van start


Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard e.o. is 22 september op de veiling Zaltbommel van start gegaan. Zo’n zeventig glastuinbouwers uit de Bommelerwaard en West-Betuwe grepen tijdens de bijeenkomst ‘Perspectief voor uw bedrijf’ de kans om aan te geven waar de glastuinbouwondernemers de komende jaren gezamenlijk aan willen werken en op welk vlak ontwikkelingen nodig zijn om het glastuinbouwcluster in al zijn aspecten te versterken. Het glastuinbouwpact Bommelerwaard is één van de vijf pacten binnen de Betuwse Bloem en maakt als jongste pact een vliegende start.

Onder leiding van aansprekende gespreksleiders werd in drie ronden in een informele setting gediscussieerd. De deelnemers konden hierbij kiezen uit zeven verschillende thema’s, die eerder door een groep enthousiaste ondernemers waren vastgesteld. Het motto van dit interactieve deel was: “meedenken = meebeslissen” en dat werd goed opgepakt. Het animo voor het thema ‘de ondernemende glastuinbouwer’ onder leiding van de directievoorzitter van Rabobank Bommelerwaard Huub Haarlemmer en het thema ‘Imago en communicatie met de samenleving’ onder leiding van Conny van Iperen van Nederland Bloeit was zeer groot. Ook de discussies bij de vijf andere thema’s (arbeidsvoorziening en huisvesting, toekomstgericht telen: water, toekomstgericht telen: energie, afzet en logistiek en infrastructuur) waren levendig.

Kansen
In een korte terugkoppeling benoemden alle gespreksleiders een top vijf van onderwerpen binnen hun thema. Een kleine greep uit de veelheid van ideeën: Piet Broekharst (Productschap Tuinbouw) over het thema energie: “Een reactie op de huidige instabiele energiekosten is de constante zoektocht naar alternatieven voor gas. Een concreet projectidee binnen dit thema is de aandacht voor CO2. Hoe kunnen we CO2 naar het gebied halen en waar komt regionaal CO2 vrij? Een eerste stap is om te inventariseren wat de mogelijkheden van CO2 voor het gebied zijn.”

Binnen het thema Arbeidsvoorziening en Huisvesting waren de meeste ondernemers het met elkaar eens. Wethouder van den Heuvel van gemeente Neerijnen trad op als gespreksleider: “Een veel gehoorde opmerking is dat de ondernemers graag het huisvestingsprobleem willen oplossen maar geen gehoor vinden bij de gemeente. Door onduidelijkheid ontstaat onvrede en daarmee onzekerheid voor de ondernemer. Wat moet gebeuren is, dat in samenwerking met de ondernemers duidelijk beleid gemaakt moet worden omtrent huisvesting en vervolgens moeten met alle partijen de afspraken goed vastgelegd worden.”

Toekomst
Nu de onderwerpen rondom versterking van het glastuinbouwcluster zijn benoemd door de ondernemers gaat de projectorganisatie een aantal projectideeën op korte termijn uitwerken en oppakken. De focus zal liggen op het combineren van ervaringskennis (van de ondernemers) met bestaand onderzoek. Het doel is om op deze manier de komende jaren een twintigtal projecten op te starten, waarbij de ondernemer centraal in de projectenorganisatie (en –uitvoering) is vertegenwoordigd.

Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard is onderdeel van de Betuwse Bloem en wordt mede mogelijk gemaakt door: Provincie Gelderland, Rabobank Bommelerwaard, V.V.T.B. en de Stichting Stimulering Tuinbouw Bommelerwaard. Projecten LTO Noord is verantwoordelijk voor de dagelijkse projectleiding.

Meer informatie: Tessa Siderius, 088-8886677


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA