21-03-2011  |  Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen van start


Een duurzame en concurrerende tuinbouwketen in de regio Arnhem Nijmegen ontwikkelen, dat is het doel van een nieuw samenwerkingsverband. De provincie Gelderland, de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe, belangenorganisaties en tuinbouwbedrijven bundelen hun krachten in het ‘Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen’. 

Met het pact willen de deelnemers oplossingen vinden voor een aantal vraagstukken waar de glastuinbouw in het gebied voor staat: 

* de verplaatsing van tuinders naar het moderne glastuinbouwgebied Bergerden 
* de introductie van nieuwe en duurzame energievoorzieningen 
* promotie en marketing van het gebied en 
* het vergroten van de bereikbaarheid.

Snel informatie uitwisselen 
Gedeputeerde Harry Keereweer, één van de voortrekkers van het Glastuinbouwpact, onderstreept het belang van het pact: ‘In de hedendaagse netwerkeconomie is het belangrijk om informatie snel uit te wisselen tussen overheden, ondernemers en ondersteunende organisaties. Er moet snel en adequaat gereageerd kunnen worden op de steeds snellere veranderingen en ontwikkelingen in de omgeving waarin de tuinbouwsector moet ondernemen. De eerste tekenen van economisch herstel in deze sector zijn er. Reden voor partijen om samen de schouders er extra onder te zetten. 

Pact voor vier jaar
Het samenwerkingsverband wordt aangegaan voor een periode van vier jaar (2011-2014). Wethouder Frans Schut van de gemeente Lingewaard is benoemd tot voorzitter van het Glastuinbouwpact Arnhem Nijmegen. Ferry Hollinger, de voorzitter van Greenport Arnhem-Nijmegen, is benoemd tot vice-voorzitter. 

Aan het pact nemen deel: 
- Gemeente Lingewaard 
- Gemeente Overbetuwe 
- Provincie Gelderland 
- LTO Noord Glaskracht 
- Greenport Arnhem-Nijmegen 
- Kamer van Koophandel Centraal Gelderland 
- Rabobank Oost Betuwe 
- Plantion B.V. 
- Ondernemers uit de glastuinbouwsector

Voor meer informatie over het Glastuinbouwpact kunt u contact opnemen met: de heer F. Hollinger, vice-voorzitter van het glastuinbouwpact: 06-53262712 of de heer H. Korfage, gemeente Lingewaard 026-3260151.


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA