02-02-2011  |  Glastuinbouwpact: Verbinden, inspireren en activeren


Greenport Arnhem Nijmegen gaat nauwer samenwerken in een Glastuinbouwpact. Door overheden, tuinders, productie- en vervoersbedrijven met elkaar in contact te brengen moet de glastuinbouwcluster worden versterkt. De provincie Gelderland heeft hiervoor een subsidie van €75.000 toegekend.

Gedeputeerde Harry Keereweer: “De glastuinbouw is een belangrijke economische peiler binnen Gelderland. Het Glaspact is één van de vijf pacten van de Betuwse Bloem, hèt tuinbouwprogramma van de provincie Gelderland. De Betuwse Bloem ondersteunt het Glaspact en zorgt ervoor dat de samenwerking met alle partijen, betrokken bij de glastuinbouw, een impuls krijgt”. 

Glastuinbouwcluster Arnhem Nijmegen
Er zijn 350 tuinbouwbedrijven in de regio Arnhem Nijmegen op 930 hectare grond met ruim 2200 werknemers. De tuinbouw is ook een motor van innovatie in dit gebied en geeft het gebied een herkenbaar karakter. De tuinbouw heeft een lange historie in het rivierengebied en draagt bij aan de identiteit. Dit wordt niet alleen gekenmerkt door fruitboomgaarden, maar ook door het tuinbouwmuseum Mea Vota en het moderne glastuinbouwgebied Bergerden. De ondernemers hebben belang bij een goed vestigings- en ondernemersklimaat, terwijl overheden waarde hechten aan de sociaal-economische aspecten en aan de leef- en landschappelijke kwaliteit. Afstemming en samenwerking tussen de betrokken partijen in de tuinbouwcluster is dus van groot belang. Hiervoor is een netwerkprogramma ofwel Glaspact opgesteld waarvoor de provincie Gelderland subsidie toekent.

Betuwse Bloem
Het Glaspact Arnhem Nijmegen is één van de vijf pacten binnen de Betuwse Bloem, een initiatief ter ondersteuning van de tuinbouwsectoren in het Gelderse Rivierengebied. Met steun van de provincie Gelderland stimuleert de Betuwse Bloem tuinbouwketens om zich ontwikkelen tot innovatieve centra van productie, handel en kennis met een (inter)nationale uitstraling. Het project past met zijn doelstelling binnen het provinciale meerjaren programma (PMJP), omdat het een bijdrage levert aan de gewenste ontwikkeling van de glastuinbouwsector binnen de provincie Gelderland. 

Meer informatie

Bernadette Janssen
Telefoon: (026) 359 8149
E-mail: post@gelderland.nl


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA