28-09-2013  |  Goede oogst innovatiebijeenkomst Betuwse Bloem


Woensdag 18 september j.l. hebben circa 25 vooruitstrevende ondernemers uit het tuinbouwcluster Betuwse Bloem bij PPO in Randwijk ideeën voor innovaties uitgewisseld. Aanleiding van deze bijeenkomst was de wens van het Ondernemersinitiatief Betuwse Bloem om de samenwerking tussen sectoren (binnen- en buiten de tuinbouw) en ondernemers in de Betuwse Bloem te versterken en meer bedrijven betrokken te krijgen bij het samenwerken aan innovaties. 

Innovatie wordt gezien als een belangrijk middel om de verdiencapaciteit van het tuinbouwcluster in de regio te behouden en te vergroten. De dag werd georganiseerd door het WUR PPO, Kamer van Koophandel en Oost NV in overleg met het Ondernemersinitiatief.

Er stonden vier thema’s centraal:
• Energie- en milieutechnologie
• Food en Health
• Logistiek
• Biobased Economy

De deelnemers vormden een enthousiaste, gemêleerde groep uit de primaire sector, toeleveranciers voor teelt, afnemers, logistieke dienstverleners en energieproducenten. De aftrap door Ruben Bringsken en Tom van Wijk vanuit het Ondernemersinitiatief gaf de bijeenkomst een vliegende start. De aansluitende brainstorm per thema leverde tal van ideeën en vraagstukken op. Een greep hier uit: productie van energie uit water, optimalisatie van logistieke ketens van (regionale) versproducten, vergroten toegevoegde waarde voedingsproducten en het 3D-printen van voedsel. Voor de volledige oogst: zie bijlage voor een kort overzicht van de uitkomsten. Na het uitwisselen zijn direct vervolgafspraken gemaakt met en tussen bedrijven om ideeën verder uit te werken.

Nog ruimte voor nieuwe ideeën
Heeft u nog innovatie-ideeën of vraagstukken die aansluiten bij bovengenoemde thema’s? Het is mogelijk deze alsnog in te brengen. Voorwaarde hierbij is dat u hier daadwerkelijk energie in wilt steken en samenwerking zoekt met andere bedrijven. Mocht u aan willen sluiten bij ideeën die deze avond naar voren gekomen zijn, geef het door aan ondergetekende. Het Ondernemersinitiatief streeft er naar zo veel mogelijk ondernemers te betrekken bij het realiseren van de besproken innovatie-ideeën.

Vervolg
Met het Ondernemersinitiatief wordt op korte termijn besproken welke innovatie-ideeën prioriteit verdienen en passen in de Kennis- en innovatieagenda. De Kennis- en innovatieagenda wordt de leidraad voor de Betuwse Bloem voor het initiëren en ondersteunen van ondernemer-gedreven innovaties. Voor ideeën die hier niet direct voor in aanmerking komen, wordt met de betrokken ondernemers gekeken of de Betuwse Bloem op een andere manier ondersteuning kan bieden.

Meer informatie: Rik de Werd, WUR-PPO, projectleider Kennis- en Innovatieagenda Betuwse Bloem

Uitkomsten Ondernemerstafel Betuwse bloem_kort sep 2013.pdf [296 Kbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA