21-03-2012  |  Greenportatlas Greenport Holland beschikbaar


Greenport Holland heeft op 21 maart j.l. de zogeheten Greenportatlas gelanceerd. Deze tool op internet maakt voor iedereen de meest recente statistieken beschikbaar over het Nederlandse tuinbouwcluster.

Achterliggende gedachte van de atlas is dat bedrijven en overheid met deze tool over dezelfde cijfers beschikken.

In de greenportatlas staan cijfers over de ruimtelijke ontwikkeling, internationale concurrentiekracht en duurzaamheid van het Nederlandse tuinbouwcluster. Zo zijn kaarten beschikbaar over CO2-emissies vanuit de tuinbouw, de hoeveelheid verleende octrooien (als maat voor innovatie) en tabellen over de internationale exportstromen.

De Greenportatlas is te vinden op www.greenportholland.com


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA