20-03-2012  |  Grip op ruimtelijke kwaliteit


Binnen de agrarische sector is steeds meer aandacht voor het belang van de ruimtelijke kwaliteit. Voor het draagvlak in de directe omgeving, maar ook steeds vaker voor het imago van de sector en de beeldvorming bij de consumenten.
Verschillende rapportages bieden handvatten voor dit aspect van de bedrijfsvoering. 


Verrommeling is een begrip wat vaker en vaker in de mond genomen wordt door verschillende bedrijven en instanties. Niemand weet echt wat het is en hoe het aangepakt moet worden. Er zijn een paar vragen die je jezelf kunt stellen binnen dit onderwerp. Wat is nou eigenlijk verrommeling? Hoe kan je verrommeling in het landschap aanwijzen? En hoe gaan we met deze verrommeling om?
In een praktisch toepasbare handreiking (zie bijlage 'Grip op verrommeling') geven studenten van Van Hall-Larenstein inhoud aan het begrip 'verrommeling' plus een aantal ontwerpprincipes waarmee verrommeling van het landschap teruggebracht kan worden. De handreiking is toegepast op de situatie rond Nieuwaal in de Bommelerwaard, dat door o.a. de glastuinbouw gedomineerd wordt.

Agrarische bouwmeesterschap
De handreiking 'Bouwmeesterschap bij agrarisch bouwen' geeft aan hoe bij de inrichting van de bedrijfskavel moderne ontwikkelingen kunnen worden ingepast in de omgeving. De handreiking roept agrarische ondernemers op bij het begin van hun planvorming na te denken over de ruimtelijke kwaliteit van hun bedrijf.

Beide rapportages bieden grip op het steeds vaker terugkerende begrip 'ruimtelijke kwaliteit', waarmee de tuinbouwsector kan werken aan het imago van de sector.

Ook de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Lingestreek verkent dit terrein. Studenten van de Academie van Bouwkunst werken in opdracht van Lingestreek aan aanbevelingen voor de fruit- en laanboomsector.

Meer informatie: Provincie Gelderland, Kees Pieters, t (026) 3598027

Grip-op-verrommeling 2011.pdf [1 Mbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA