26-01-2012  |  Helicon Geldermalsen speelt in op topsectoren


Helicon Opleidingen Geldermalsen lanceert vanaf augustus 2012 de nieuwe opleidingen Agri Business & Management en Logistiek & Transport. Tevens wordt het startschot gegeven voor de vernieuwde opleiding Teelt & Techniek, waaronder o.a. de richtingen boomteelt en fruitteelt vallen.

Het Kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. De topsector Agro & food vormt een essentieel en prominent onderdeel van de Nederlandse economie. Deze internationaal toonaangevende sector omvat diverse (plantaardige en dierlijke) voedselketens met verschillende schakels per keten. 

Teelt & Techniek
De Teelt & Techniekopleidingen worden in een nieuw jasje gestoken, zowel inhoudelijk als in de manier waarop de opleidingen worden aangeboden. 
De vakopleidingen Teelt & Techniek worden op niveau II, III en IV aangeboden en zijn opleidingen waarin boomteelt, fruitteelt en sierteelt centraal staan. Greenports zijn regio’s waarin alles draait om (internationale) handel van miljoenen groene producten: groenten, fruit, bloemen, bollen, planten en bomen. Enkele voorbeelden van thema’s tijdens de trainingen zijn sortiments- en plantenkennis, oogsten en sorteren, gewasbescherming, snoeitechnieken, innovatie & Ondernemerschap in de sector, Nederlands, Engels, Rekenen/Wiskunde.

Na de opleiding kun je in de gehele Greenportsector aan de slag. Niet alleen op boomkwekerijen, tuinbouw-, sierteelt- en bij fruitteeltbedrijven, maar ook bij andere bedrijven in de Greenportketen. Denk hierbij aan veilingen, logistieke bedrijven, fruitverwerkende bedrijven, handelsbedrijven en tuincentra.
Daarbij is het goed om te weten dat de Greenport sector een sector is met veel werkgelegenheid.

Agri Business & Management
De nieuwe niveau IV opleiding Agri Business & Management richt zich op de Greenports in Nederland. De opleiding leidt op tot leidinggevende management functies binnen de volle breedte van de Greenportsector. De volgende thema’s ondernemerschap, leiderschap, (duurzame) innovatie, logistiek, productie, marketing en technologie komen o.a. aan bod. De student wordt in de gelegenheid gesteld om internationale ervaring(en) op te doen en interessante stages te volgen.
Als manager Agri Business & Management vind je ‘job opportunities’ in de gehele agri-keten: van veiling, groothandel, transportbedrijf, modern teeltbedrijf, bedrijven in de agri technologie tot bedrijven die zich bezighouden met onderzoek, verkoop, ontwerp en marketing van producten uit de agri-keten.

Logistiek & Transport
De regio Rivierenland ontwikkelt zich dankzij zijn strategische ligging en sterke positie in de logistieke sector tot een internationale logistieke hotspot. Ongeveer 20% van de werkgelegenheid in Rivierenland komt uit de logistieke sector. Helicon Geldermalsen en ROC Rivor, bieden vanaf augustus 2012 de niveau II deeltijd opleidingen logistiek medewerker en chauffeur goederenvervoer aan. Over de invulling van de nieuwe logistieke opleidingen wordt o.a. vanuit het bedrijfsleven en de Regio Rivierenland actief meegedacht. 

Actualiteit en onderwijsvorm
In de opleidingen van Helicon Geldermalsen staat de leervraag van de student centraal in relatie tot actuele thema’s en vraagstukken uit de sector. De student ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en werkt aan opdrachten en vraagstukken die vanuit het eigen (stage)bedrijf worden ingebracht. De nadruk ligt op de sector waar de student de voorkeur aan geeft. Experts uit de praktijk bieden samen met gekwalificeerde docenten actuele en sectorspecifieke thema’s en vraagstukken aan. Hiermee wordt de actualiteit van de onderwerpen en de gebruikte lesmaterialen geborgd en te zijner tijd verder uitgebouwd naar een ondersteunende elektronische leeromgeving.
Helicon Geldermalsen zet de buitenplaats Mariënwaerdt te Beesd in ter ondersteuning van de trainingen, waarbij de student in de gelegenheid wordt gesteld om de projecten en vraagstukken uit het bedijfsleven verder uit te werken, individueel en in teamverband.

Helicon Opleidingen MBO Geldermalsen
MBO Geldermalsen is, met 250 studenten en een klein docententeam, een kleine en vooral persoonlijke school. Iedereen, student en docent, kent elkaar waardoor er een open omgeving ontstaat en ontspannen sfeer heerst. De begeleiding tijdens de opleiding is optimaal, niet alleen in de school, maar ook vanuit de school tijdens de stage en praktijkopdrachten. 

Meer informatie over de opleidingen: www.mbogeldermalsen.nl, t (0345) 58 28 30 of e-mail:info.mg@helicon.nl


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA