04-11-2013  |  Hermans: "Betuwse Bloem topgebied van de Nederlandse tuinbouw"


Vrijdag 1 november j.l. heeft Loek Hermans, voorzitter van Greenport Holland en het boegbeeld van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen met een vertegenwoordiging van het Ministerie van EZ een bezoek gebracht aan de Betuwse Bloem. Bij de ontvangst op het bedrijf van Banken Champignons hebben gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, voorzitter van de Stichting Greenport Betuwse Bloem Rian Verwoert en een vertegenwoordiging van het Ondernemersinitiatief toegelicht wat er in onze regio gaande is. Het leverde een levendige discussie op over de toekomst van de tuinbouw en de kansen voor de Gelderse tuinbouw.

Betuwse Bloem: topgebied van de Nederlandse tuinbouw
Jan Jacob van Dijk en Rian Verwoert gaven een toelichting op het ontstaan, de activiteiten en benadrukten het economisch belang van de Greenport Betuwse Bloem. De diversiteit maakt het lastig om het belang voor de Nederlandse tuinbouw goed voor het voetlicht te brengen, vindt Van Dijk.
Loek Hermans is duidelijk in zijn reactie: de Betuwse Bloem is voor hem een van de topgebieden van de Nederlandse tuinbouw, en hoewel het formeel niet de aanduiding heeft, net zo belangrijk als de zes Greenports. Zo is de Betuwse Bloem nu ook opgenomen in de recent geactualiseerde Uitvoeringsagenda van het Topteam T&U

Kansen voor de regio
Er werd ingegaan op de specifieke kansen voor het gebied. Hierbij werden genoemd de logistieke ligging met alle vervoersmodaliteiten en het verplaatsen van de agrologistiek van Rotterdam naar de regio. Bundeling van de producten uit het gebied met invoer van elders biedt nieuwe afzetmogelijkheden en economische bedrijvigheid.

De tuinbouw heeft het zwaar, elke dag stoppen er bedrijven. Dhr Hermans ziet mogelijkheden om samen met NGO’s de druk op de retail op te voeren om maatschappelijk verantwoorde aspecten van de productie in de consumentenprijs op te nemen en daarmee onderscheidend te zijn in het schap tegen een redelijke prijs.
Loek Hermans benadrukte tevens het belang om jongeren te binden aan de tuinbouw. Het inrichten van een Centrum voor Innovatief Vakmanschap op MBO en VMBO-niveau kan in aanvulling op de HCA van de Betuwse Bloem daar een goede bijdrage aan leveren. Samen zullen de mogelijkheden daartoe onderzocht worden.

Samen investeren in innovaties
Gezamenlijk werd benadrukt dat er mogelijkheden zijn met ondersteuning van Greenport Holland, Landelijke en Provinciale overheid om de tuinbouw financieel te ondersteunen bij opleidingen, innovatie en marketing. De Betuwse Bloem kan hierbij faciliteren. Er werd teruggezien op een geslaagde bijeenkomst en dhr Hermans komt binnenkort nog weer eens langs om kennis te nemen van activiteiten in de regio. 


Banken Champignons voorbeeldbedrijf
De ontvangst was bij Banken champignons in Wijchen. Het familiebedrijf is gestart in 1960 als champignonkwekerij. In 1975 is daar de handel bijgekomen en het bedrijf heeft nu verschillende vestigingen om vele soorten paddenstoelen (vanuit de gehele wereld) te vermarkten aan supermarktketens en andere afnemers. Het bedrijf behoort tot de top in Europa. In Nederland is ingezet op een duurzame keten (Fair Produce) met vaste leveranciers die producten leveren van gewenste kwaliteit. Daarnaast wordt toegevoegde waarde geleverd bij de producten (kant en klaar pakketten, leveringsbetrouwbaarheid, breed assortiment, recepten e.d.). Er wordt ingezet op een gesloten keten om de producten tot hogere waarde te brengen. De inzet op ketens voor het creëren van meerwaarde, werd door de aanwezigen als het voorbeeld gezien waarmee de Nederlandse tuinbouw zich kan en dient te onderscheiden om in de toekomst te kunnen blijven bestaan. 
Loek Hermans toonde zich onder de indruk van de ontwikkeling en policy van dit familiebedrijf.

Meer informatie: Dick Koorn, coördinator Greenport Betuwse Bloem, t (06) 53678654


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA