18-11-2012  |  Een Human Capital Agenda voor Greenport Betuwse Bloem


In het Ondernemersinitiatief Betuwse Bloem is meerdere keren van gedachten gewisseld over het vraagstuk van personeel en scholing. Voor ondernemers is van belang dat voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar komt en zij economisch en duurzaam kunnen blijven excelleren. De Human Capital Agenda helpt daarbij.

Er is een logische verbinding tussen bedrijven die duurzaam excelleren en de menselijke factor. Bedrijven innoveren pas als de mensen die er werken dat ook doen. 
De ondernemers in de regio nemen het voortouw in deze Human Capital Agenda. De onderwijs- en kennisinstellingen sluiten daar op aan. Partijen weten elkaar te vinden in het samenwerkingsverband van de Betuwse Bloem. Door samen te werken hoeft niet elk bedrijf zijn eigen innovatie- en opleidingsprogramma te ontwikkelen maar kan men (actief) aanschuiven.
Er gebeurt al veel op dit vlak in de Betuwe. De Fruitacademie, scholingsconsulenten, het RCT Rivierenlandprogramma e.a. zijn reeds lopende en prima initiatieven. Via deze Human Capital Agenda wil de Betuwse Bloem bereiken dat:
- Het leervermogen (en innovatie) op bedrijven vergroot wordt;
- Onderwijsinstellingen de groei van vakmanschap en innovatie gaan ondersteunen;
- Meer jongeren kiezen voor een (groene) carrière de tuinbouw. 
De Human Capital Agenda Betuwse Bloem komt dus niet in plaats van of boven op de bestaande initiatieven maar zal deze versterken en er samenhang in brengen. Door bestaande en nieuwe initiatieven samen te brengen in één agenda wordt het voor dienstverlenende partijen m.b.t. opleiding en personeel mogelijk om beter in te spelen wat de ondernemingen nodig hebben. Daarmee sluiten we aan op de wens van de provincie om voor de tuinbouw met een breed gedragen agenda te komen, waar de provincie een bijdrage aan wil leveren. 
Zo ontstaat er een netwerk van bedrijven, onderwijs en overheden dat duurzaam blijft werken aan de Human Capital Agenda voor de tuinbouw in de Betuwe. En zo wordt er door de sector slimmer gebruik gemaakt van wat onderzoek, onderwijs en overheden de sector te bieden hebben.

Meer informatie: Erik Kaemingk, themaregisseur Human Capital Betuwe Bloem (06-51753029) en Mark van der Heijden, programmaleider HCA’s provincie Gelderland (026-3599425)


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA