05-07-2012  |  Human Capital Agenda tuinbouw Gelderland


Op initiatief van de provincie Gelderland en de Betuwse Bloem is dit voorjaar door ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs- en kennisinstellingen gewerkt aan een Gelderse Human Capital Agenda voor de gehele tuinbouwsector, naar het voorbeeld van de landelijke agenda. 

Aandachtspunten zijn o.a. de toenemende vraag naar goed opgeleid personeel, de noodzaak tot verdere specialisatie en de steeds internationale setting waarin bedrijven opereren. Er zal zoveel mogelijk worden aangesloten op landelijke initiatieven zoals de vorming van Centrum voor Innovatief Vakmanschap en de Groene Kennis Coöperatie. 
In het aanbod van cursussen zullen ondernemerschap en marketing veel aandacht krijgen. Ook zullen jongeren worden gestimuleerd om in de tuinbouw te gaan werken, waarbij de veelzijdigheid (niet alleen telen en oogsten maar ook logistiek, verwerken en verhandelen) en de carrièremogelijkheden meer aandacht moeten krijgen. Door samenwerking op dit terrein valt er nog veel te winnen voor zowel het personeel als de bedrijven. Goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel staat aan de basis van veel bedrijven.

De verschillende acties uit de agenda zullen worden opgenomen in een routeboek dat na de zomer wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. We zullen dan uitgebreid aandacht besteden aan de activiteiten die in dit kader zullen worden opgepakt. 

Meer informatie: Wils Kloos, programmamanager ondernemersinitiatief Betuwse Bloem (06-53 31 66 93)

presentatie HCA Betuwse Bloem juni 2012.pdf [333 Kbyte]
HCA beeldverslag_betuwsebloem.pdf [2 Mbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA