22-04-2011  |  Impressie Ondernemersinitiatief Betuwse Bloem 20 april 2011


Woensdag 20 april was er weer een bijeenkomst van het ondernemersinitiatief, dit keer op de nieuwe locatie van Plantion in Ede. Belangrijkste onderwerp was de toekomstagenda van de Betuwse Bloem en de thema’s die de komende jaren prioriteit moeten krijgen, zoals duurzaam ondernemen, scholing & onderwijs, innovatie & kennis, logistiek & bereikbaarheid. 

De thema’s worden komende maanden uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s. Voorts vindt het Ondernemersinitiatief het wenselijk om de regio te blijven promoten als een belangrijk tuinbouwgebied. 
Om de betrokkenheid van ondernemers te vergroten zullen ondernemers uit het platform sterker betrokken worden bij de uitwerking van de thema’s. Daarbij is de volgende verdeling gemaakt:

Innovatie: Ruben Bringsken 
Logistiek: Jan Blankers 
Scholing & onderwijs: Peter van Osch 
Duurzaam ondernemen: Huub Haarlemmer 
Regiopromotie en lobby: Ferry Hollinger 

Verder is er tijdens de bijeenkomst gesproken over de inhoudelijke bijdrage van Greenport Betuwse Bloem aan de toekomstvisie op de sector die momenteel op verzoek van de Minister van EL&I wordt voorbereidt door een zogenaamd topteam. De input vanuit de Betuwse Bloem treft u aan in bijgaand document, waarbij we zijn ingegaan op de 3 vragen die het topteam graag beantwoord ziet.

Ten slotte heeft het platform nog stilgestaan bij een verdere uitbreiding van haar samenstelling, omdat een verbreding van het draagvlak door iedereen wenselijk wordt geacht. 

In de volgende bijeenkomst van het Ondernemersinitiatief op 18 mei a.s. zal uitwerking van het onderwerp biobased economy als onderdeel van duurzaam ondernemen, worden behandeld. 

Meer informatie: Wils Kloos, 06-53316693

input topsector tuinbouw.def..doc [84 Kbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA