20-12-2010  |  Innovatienetwerk energie voor tuinders van start


Agrimaco en Wageningen UR starten in opdracht van de provincie Gelderland een nieuw kennisnetwerk voor tuinders. Tuinders die meer willen weten over energiebesparing, duurzaamheid, alternatieve vormen van energie en efficiënt energiegebruik kunnen zich in januari bij dit netwerk aanmelden.

Het netwerk gaat tuinders ondersteunen bij initiatieven, kennisdeling en organiseert bijeenkomsten. Tuinders bepalen zelf de projecten en vragen die in het netwerk aan de orde komen. Agrimaco zorgt voor goede organisatie. Wageningen UR staat garant voor goede kennisinbreng. Externe deskundigheid, experts op hun vakgebied worden bij het netwerk betrokken. De provincie Gelderland betaalt de kosten van het netwerk. 

Eigen deskundig netwerk
Frank Helsloot (Agrimaco): “doel van het netwerk is om tuinders die willen starten met vernieuwende en duurzame energiesystemen in Gelderland bij elkaar te brengen. Zij krijgen hulp bij de opstart van hun initiatieven. Wij organiseren de excursies en halen er de deskundigen bij.” Uitgangspunt is het ontwikkelen van kennis voor en door deelnemers. Jos Balendonck van de WUR:” we streven naar een hoog collectief kennisniveau over energie, duurzaamheid en nieuwe vormen van energiegebruik/winning. We willen vooral kennis bundelen over mogelijkheden voor duurzame energie voor de Gelderse situatie. Er zijn heel wat onderwerpen die aan de orde kunnen komen. Denk maar aan het Nieuwe Telen, inblazen van koude buitenlucht, energieschermen, warmtepompen, aardwarmte, actief koelen van het gewas, biomassa en reststromen uit de andere productieketens. 

Groene economie
Gedeputeerde klimaat Annelies van der Kolk: In 2010 is ruim 1,2 miljoen euro betaald aan energielasten door de ondernemers in de Nederlandse glastuinbouw. Zo’n hoog bedrag maakt het rendabel om fiks te investeren in energiebesparing, energie-efficiënte en nieuwe technieken. Agrimaco en Wageningen UR kunnen de tuinders hier prima bij helpen. De kennis van de universiteit is een krachtige motor. Agrimaco kent de branche als geen ander. Ik roep de Gelderse glastuinbouwers dan ook op om aan dit kennisnetwerk deel te nemen.” 

Wie zich wil aanmelden of meer wil weten kan contact opnemen met Frank Helsloot: f.helsloot@agrimaco.nl of 06-28312253

INES2_web.pdf [2 Mbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA