11-05-2011  |  Jan Jacob van Dijk gedeputeerde voor de Betuwse Bloem


Jan Jacob van Dijk (1964) is sinds april 2011 namens het CDA gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Hij is verantwoordelijk voor regiocontracten en stedenbeleid, landelijk gebied, recreatie en toerisme, economie (arbeidsmarktbeleid), zorg en welzijn. 
In die hoedanigheid is hij ook verantwoordelijk voor de land- en tuinbouw in Gelderland. 


Zijn eerste kennismaking met het netwerk achter de Betuwse Bloem is op 25 mei, tijdens de netwerkbijeenkomst van de Betuwse Bloem in Randwijk. Hij neemt dan de resultaten in ontvangst van een onderzoek naar de economische waarde van het tuinbouwcluster Betuwse Bloem, dat in opdracht van de provincie Gelderland is opgesteld door Buck Consultants International.

Gedeputeerde
Jan Jacob van Dijk begon zijn loopbaan bij het CNV. Namens het CDA heeft hij 8 jaar in de Tweede Kamer gezeten voordat hij lijsttrekker voor Gelderland werd. In de Tweede Kamer had hij onder andere Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn portefeuille. Jan Jacob van Dijk is sinds 2005 bijzonder hoogleraar christelijk sociaal denken over economie en maatschappij aan de faculteit economische wetenschappen en bedrijfskunde aan de VU in Amsterdam. 


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA