11-04-2012  |  Jongeren en ondernemers maken samen betere ideeën


In maart 2012 spraken vijftien VMBO- en tien MBO-leerlingen, vijf HBO-studenten en vijf ondernemers uit groen met elkaar over hoe beter op te leiden en te werken in Rivierenland. Prachtige gesprekken, nieuwe ideeën, verrassende ontdekkingen en vooral enthousiasme en energie bij jong en oud. 

Het positieve spetterde er van af. Leerlingen vertelden wat hen opviel en ook wat beter kon op school. De ondernemers waren ook duidelijk in hun wensen aan de toekomstige werkgevers. Elkaar ontmoeten, samen in actie komen en zo elkanders wereld beter begrijpen, is het resultaat van de dag bij Mariënwaerdt in Beesd.

Co-creatie groen op Mariënwaerdt
Vijf ondernemers gingen op landgoed Mariënwaerdt praten met leerlingen van Helicon VMBO Kesteren, Lingeborgh VMBO en Helicon MBO uit Geldermalsen en studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) over hoe het leren en werken in de groene sector beter kan. De ondernemers waren Gijbert Kreling van GP Powerplants, Gameren, fruitteler Frans van Brandenburg uit Heteren, Gert van Genderen van GG Flowers, Gameren, Adrie Bruines van Bron Groenvoorziening, Geldermalsen en de gastheer baron Frans van Verschuer.

De ondernemers zochten eerst samen met de jongeren beelden van wat nu eigenlijk allemaal in de groene sector te zien en te doen is. De leerlingen merkten dat het niet uitsluitend handenwerk is, maar ook ontdekten ze de breedte van de sector. Ook dat er nauwe verbindingen tussen groen en techniek nodig zijn om elkaar te versterken. Verder moeten bedrijven meer jongeren naar binnen halen om zo het huidige eenzijdige beeld te laten verdwijnen.

De motivatie van de leerlingen en hun geschiktheid voor de moderne groene sector was een van de eye openers van de ondernemers. Er zit veel potentieel in en het onderwijs moet specialistisch opleiden. Door als bedrijven en scholen samen meer zaken op te pakken, kom je sterker te staan. Tot slot spraken de ondernemers of om via hun eigen organisaties om meer aandacht vragen voor scholing, stages en een beter imago bij jongeren.

Tips vanuit tafelgesprekken groen
Bij drie tafelgesprekken raakten ondernemers en leerlingen niet uitgepraat met o.a. de volgende tips:`
1. geef op school met rolmodellen goede voorbeelden;
2. start op de basisschool al met lessen over groen en techniek;
3. leg betere verbindingen tussen theorie en praktijk;
4. leg in de vakken meer verbinding tussen groen en techniek;
5. breng leerlingen meer in de praktijk en dit geldt ook voor het HBO.

Techniek Focus programma Rivierenland
Naast een co-creatie dag groen was er ook nog eenzelfde dag voor techniek. Beide dagen vallen onder het Techniek Focus programma Rivierenland. Kenniscentrum Bèta Techniek (KCBT) en Regionaal Centrum voor Technologie (RCT) Rivierenland voeren in opdracht van POA (Platform Onderwijs Arbeidsmarkt) RAAK dit programma uit. Techniek Focus Rivierenland zorgt voor een betere verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt met drie lijnen:
1. instroombevordering van jongeren in het groen en techniek onderwijs;
2. bevordering van zij instroom om de participatie van werkzoekenden en andere potentiële deelnemers in de groene en technische sector te verhogen;
3. binden en boeien van jongeren aan en in de regio.

In Regio Rivierenland lopen al veel initiatieven voor meer aandacht voor het groen en techniek onderwijs en beroep. Het is belangrijk om zaken te stroomlijnen en te zorgen voor overzicht voor alle partijen. En om zo af en toe een innovatie impuls te geven. De co-creatie dagen zijn concrete voorbeelden van nieuwe initiatieven en verbindingen.

Resultaten en achtergronden: www.wervelstroom.org en www.rct-rivierenland.nl.
Informatie: Jan.Heeres@kcbt.nl (06-579 91 419) en (Eleonora) Swart@rctrivierenland.nl (06-557 27 756).


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA