24-05-2013  |  Kansen voor geothermie in de Bommelerwaard


In opdracht van het programma Energietransitie van de provincie Gelderland zijn de kansen voor ondiepe en diepe geothermie in de Bommelerwaard onderzocht. Uit de studie blijkt dat geothermie warmte kan leveren voor de verduurzaming van glastuinbouw. De kostprijs van de opgewekte warmte kan concurrerend of zelfs lager zijn dan die van warmte opgewekt via gas.

Voor ondiepe geothermie zijn drie interessante lagen tussen ca. 200 en 1000m diep te onderscheiden in de Bommelerwaard. De grootste kansen voor ondiepe geothermie worden toegeschreven aan de Formatie van Breda. Deze laag is relatief dik (50-475m), ligt relatief diep (600-1.050m) en heeft daardoor een hoge temperatuur (28-40 °C). Ook ligt het potentiele debiet uit deze laag in vrijwel de hele Bommelerwaard boven de 100 m³/uur.
Bij dergelijke debieten kunnen thermische vermogens behaald worden die goed kunnen aansluiten bij de vraag van een glastuinbouwbedrijf. Per situatie zal moeten worden bekeken of bijvoorbeeld een warmtepomp toegepast moet worden. 

Potentie diepe geothermie matig
De potentie voor diepe geothermie in de Bommelerwaard is matig te noemen. In grote delen van het gebied liggen de geschikte zand(steen)lagen dusdanig diep dat de porositeit te laag is om met conventionele geothermie voldoende water te onttrekken. De gebieden met de hoogste potentie voor diepe geothermie bevinden zich rondom breukzones. De onzekerheid is in deze gebieden echter ook hoog. De kansen voor diepe geothermie lijken het grootst voor de glastuinbouwgebieden Kerkdriel-noord en Rossum. 

De rapportage geeft eveneens een indicatie voor kostprijzen van ondiepe en diepe geothermie. 

Voor meer informatie over de rapportage kunt u contact opnemen met Provincie Gelderland, Wido Eissens 


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA