07-02-2012  |  Kenniscentrum Plantenstoffen opent eerste tender


Het Kenniscentrum Plantenstoffen nodigt industriële gebruikers van plantenstoffen en tuinbouwondernemers uit om kansrijke ideeën voor nieuwe toepassingen van plantenstoffen in te dienen. Het Kenniscentrum, dat onlangs van start is gegaan, heeft daarvoor een eerste tender opengesteld.

Planten in de tuinbouw bevatten een schat aan waardevolle stoffen, die geschikt zijn voor een grote reeks toepassingen. Het Kenniscentrum Plantenstoffen wil ondernemers helpen deze schat beter te benutten, nieuwe markten aan te boren en hun productie een stuk duurzamer te maken.

Planten bevatten tienduizenden verschillende stoffen, waarvan sommige zeer waardevol. Ze kunnen worden gebruikt voor de productie van verpakkingsmaterialen, cosmetica, kleurstoffen, en vele andere toepassingen. Slechts heel weinig van dergelijke stoffen worden daadwerkelijk toegepast. Intussen haalt de industrie dezelfde of vergelijkbare stoffen uit aardolie. Omdat bedrijven hun eenzijdige afhankelijkheid van aardolie en de uitstoot van CO2 willen verkleinen, ontstaat er een toenemende vraag naar wat planten aan grondstoffen te bieden hebben. Het wordt tijd deze vraag en dit aanbod dichter bij elkaar te brengen. Daarbij kan het gaan om het valoriseren van reststromen uit de tuinbouw of het initiëren van specifieke teelten. 

Telers en gebruikers koppelen
De Nederlandse tuinbouwsector heeft daarom eind 2011 het Kenniscentrum Plantenstoffen opgericht. Dr. Leon Mur, directeur van het Kenniscentrum: “Het vergaren en delen van kennis over plantenstoffen is voor ons de sleutel tot succes. Wij richten ons daarmee zowel op de bedrijven die plantenstoffen willen gebruiken, als op de ondernemers in de tuinbouw die de planten leveren waaruit de stoffen kunnen worden gewonnen. Ook de technologieproviders en kennisinstellingen op het gebied van bioraffinage zijn een belangrijke doelgroep. Het Kenniscentrum werkt vraaggestuurd en preconcurrentieel. Het legt zich toe op verkennen en verbinden: het uitvoeren van screenings en markt- en technologiescans, verrichten van haalbaarheidsstudies en het stimuleren van samenwerking en innovatie.” 

Als eerste activiteit heeft het Kenniscentrum Plantenstoffen vanaf 10 januari een tender geopend voor het initiëren van samenwerkingsprojecten. Deze tender heeft als doel kansrijke nieuwe ideeën te identificeren en te stimuleren dat nieuwe samenwerkingsverbanden, haalbaarheidsstudies en financieringsaanvragen tot stand komen. De beschikbare bedragen zijn te beschouwen als seed money. Men mikt op projecten die in principe commercieel levensvatbaar zijn, maar een zetje nodig hebben om op gang te komen. De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviesraad. 

Meer informatie over de tender en de beoordelingsprocedure is te vinden opwww.plantenstoffen.nl.


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA