27-04-2011  |  Kennisnetwerk voor tuinders glastuinbouw gestart


Gelderse glastuinders willen op een innovatieve en meer duurzame manier hun producten gaan telen. Een van de doelstellingen is om daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. De tuinders willen investeren in duurzaamheid, efficiënt energiegebruik en alternatieve energievormen. Dit zal uiteindelijk ook bijdragen aan het verstevigen van hun concurrentiepositie. Twintig glastuinders in Gelderland hebben zich daarvoor nu verenigd in een kennisnetwerk, dat 27 april van start is gegaan. De tuinders zijn afkomstig uit de Bommelerwaard, regio Arnhem-Bergerden en de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zwolle.

Achter dit initiatief zit het klimaatprogramma van de provincie Gelderland met ambitieuze energiedoelstellingen. Gelderland hoopt met dit project versneld energie innovaties in de glastuinbouw in gang te kunnen zetten. “Ik vind het een positieve ontwikkeling dat de behoefte aan dit kennisnetwerk van de tuinders zelf is gekomen. Want zij moeten het uiteindelijk zelf doen. De provincie betaalt de kosten van het kennisnetwerk en we hopen dat de ondernemers zelf de middelen vinden om die doelstellingen te bereiken. Als de tuinders hun kennisniveau over energie en energie-innovaties vergroten, verwacht ik dat dit tot een versnelde toepassing van innovatieve en duurzame energiesystemen zal leiden. Dat is wat we willen bereiken”, aldus gedeputeerde Annemieke Traag.

Van kennis naar kunde
In Nederland is al veel kennis aanwezig over mogelijkheden voor energiebesparing en gebruik van duurzame energiebronnen, maar deze vinden nog moeilijk hun weg naar de praktijk. Het kennisplatform biedt de ontbrekende schakel van kennis naar kunde. Doel van het netwerk is om tuinders bijeen te brengen die op zoek zijn naar innovatieve en duurzame energiesystemen. Er worden bedrijven bezocht en er wordt gediscussieerd met deskundigen. Naast besloten netwerkbijeenkomsten worden een aantal open bijeenkomsten georganiseerd waar andere telers uit Gelderland ook welkom zijn. “Ik wil meer weten over de verschillende technieken en opties die er zijn, zodat ik een goed onderbouwde en economisch rendabele keus kan maken voor mijn bedrijf”, zo motiveerde een van de deelnemende tuinders zijn deelname aan het kennisplatform.

Het netwerk wordt georganiseerd door WUR-glastuinbouw en Agrimaco in opdracht van de provincie Gelderland. Telers krijgen hulp bij het opstarten van hun initiatieven. Het ontwikkelen van kennis voor en door de deelnemers zelf staat centraal. Jos Balendonck van de WUR: “We streven naar een hoog collectief kennisniveau over energie, duurzaamheid en innovaties; kennis over specifiek voor Gelderland interessante opties voor energieverduurzaming en de toepassing van die kennis”. De betrokkenheid van de WUR garandeert dat er voldoende kennis beschikbaar is. Naast sprekers uit het glastuinbouwonderzoek zullen ook experts uit de sector en het toeleverende bedrijfsleven uitnodigen worden. 

Meer informatie: Jos Balendonck, of via de website www.ines-gelderland.nl


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA