28-11-2012  |  Marketingprogramma Trotse Teler in volle gang


Het initiatief Trotse Teler, het gratis marketingprogramma dat in samenwerking met de Provincie Gelderland, RCT, Betuwse Bloem en marketingbureau ISMC is opgezet voor telers binnen de Betuwse Bloem is in volle gang. Zo vonden in oktober consumentenonderzoeken plaats rondom de productgroepen hard en zacht fruit en paddenstoelen. 

Dit gaf interessante inzichten over hoe consumenten aankijken tegen deze producten. De uitwerking is uiterlijk op 1 december beschikbaar opwww.trotseteler.nl . Een dvd van de sessie kan worden opgevraagd viakoelman@ismc.nl

Komende activiteiten
Donderdag 29 november is de retailsafari gepland, waarbij 15 telers begeleid hun blikveld gaan verbreden met bezoeken aan concepten als Jumbo/Willem&Drees, Coop, Lidl, Sligro en Vers 24/7. Deze concepten zullen hun visie op de AGF categorie en de rol van de telers delen. Het belooft een interessante en leerzame dag te worden! Uiteraard worden ook deze inzichten gebundeld en gedeeld. 

Verder worden in de maanden november en december in het begeleide marketingplan twee telers stap voor stap begeleid naar het voor hun beste scenario voor de toekomst. Dit zijn fruitteler Marianne Peter van Fruitbedrijf Theunissen en paprikateler Wilfred van den Berg. Een algemene doorvertaling van deze twee cases zal op hun beurt andere telers weer kunnen helpen bij hun vraagstukken. De beide telers hebben een andere productgroep en een ander businessmodel. Juist de diversiteit maakt de doorvertaling richting en voor andere telers interessant. 

Creëer sámen kansen voor de toekomst
Trotse Teler is een marketingprogramma dat als doel heeft zoveel mogelijk telers van handvatten te voorzien in meer marktgericht werken. Als afsluiter van dit praktische programma zullen begin 2013 diverse brainstormsessies plaatsvinden. Per pact zal een open sessie voor en met 10 tot 15 telers plaatsvinden, ondersteund vanuit het pact. Hierbij zullen ze, begeleid door twee adviseurs en op basis van de kennis en inzichten uit o.a. de voorgaande stappen, brainstormen rondom de vraagstukken ‘Wat is mijn situatie’, ‘Wat gebeurt er om mij heen (inzichten)’ en ‘Wat moet/ kan ik hiermee’. De exacte data worden in overleg met de pacten vastgesteld, maar opgeven kan al door een e-mail te sturen naarwielenga@ismc.nl

Voor meer informatie over Trotse teler, zie: www.trotseteler.nl of bel met RCT RIvierenland, (06) 55727756


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA