09-07-2013  |  Marktplaats voor sprokkelglas gelanceerd


Tuinders of eigenaren in Gelderland die zogenaamd 'sprokkelglas' zoeken of willen aanbieden, kunnen dit vanaf heden adverteren op de website www.tuinbouwgelderland.nl. De website brengt, net zoals de welbekende marktplaats, vraag en aanbod bij elkaar. Sprokkelglas is de naam voor oude kassen die gesloopt kunnen worden. 

De website is een initiatief van het Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Huissen-Angeren en het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard. Beide projectbureaus hebben de opdracht (glas)tuinbouwgebieden te herstructureren en (glas)tuinbouwbedrijven een duurzaam bestaan te bieden in de concentratiegebieden.
Om tuinders te helpen verplaatsen naar de concentratiegebieden is de verplaatsingsregeling van de provincie Gelderland een belangrijk instrument. Eind juni is de verplaatsingsregeling voor 2013 vastgesteld. De regeling treedt in werking nadat deze is goedgekeurd door de Europese Commissie. Naar verwachting zal de provincie half juli groen licht krijgen. Hierna zal het inwerkingtredingbesluit worden gepubliceerd in het provinciaal blad en kunnen aanvragen worden ingediend.

Glas saneren voorwaarde
Om in aanmerking te komen voor verplaatsingssubsidie moeten tuinders hun bedrijf verplaatsen naar een concentratiegebied en oude kassen slopen. Met de website beogen de projectbureaus de tuinders nog beter te ondersteunen bij hun aanvraag in het kader van deze regeling. De verplaatsingsregeling staat eveneens op de website.

De opzet van de nieuwe sprokkelsite is gelijk aan de werkwijze van marktplaats. Op de website staat een toelichting, een overzicht van advertenties en een formulier om een account aan te maken waarmee de tuinder/eigenaar zelf een advertentie kan aanmaken en beheren. 

Meer informatie: www.tuinbouwgelderland.nl


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA