30-10-2013  |  Ministerie EZ zet in op innovatie en ketens in de tuinbouw


Staatssecretaris Dijksma toont daadkracht als het gaat om versterking van kennis en innovatie. Extra inzet van bijvoorbeeld kennisvouchers in nieuwe ketenconcepten gericht op duurzame verse producten voor consumenten is een concrete aanpak waarop de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen wacht. Deze heldere inzet is welkom, stelt Loek Hermans als voorzitter van bedrijfslevenskoepel Greenport Holland en boegbeeld van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) naar aanleiding van het verschijnen van de Beleidsbrief Tuinbouw.

Hermans: “het verlagen van de drempels voor het verzamelen van kennis en het versnellen van het innovatieproces door ondernemers is noodzaak. De vereenvoudiging van regelgeving en het bevorderen van de toegankelijkheid tot beschikbare programma’s is daarvoor nodig en vraagt blijvende aandacht. Het stelt ondernemers in staat te versnellen als het gaat om het vinden van nieuwe verdienmodellen, keteninnovaties en het ontwikkelen van nieuwe marktinitiatieven. Allemaal zaken die van levensbelang zijn voor de sector en ook een centrale plek hebben gekregen in de beleidsbrief met concrete stimuleringsmaatregelen. Bijvoorbeeld het openstellen van een programma keteninnovaties en het verruimen van de Investeringsregeling energiebesparing”.

De brief sluit goed aan bij het onlangs ondertekende innovatiecontract vanuit de Topsector T&U waar ook Minister Kamp op inzet, stelt Hermans. In de visie van de sector is het topsectorbeleid in het belang van haar verdere economische groei, en die van de BV Nederland. Een groei die voornamelijk internationaal zal worden gerealiseerd. De kennismiddelen en de inzet op nieuwe ketenconcepten zijn dan ook zeer welkom.

De sector als geheel is sterk. Met 26,5 miljard euro was de omzet in de land- en tuinbouw in Nederland in 2012 ruim 4 procent hoger dan in 2011. Daarnaast werken er ruim 400.000 personen in de tuinbouw. Hermans: ‘Die sterke positie willen we verder uitbouwen de komende jaren en daarvoor hebben wij elkaar als bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid absoluut nodig’.

Meer informatie: Eppy Boschma, secretaris Greenport Holland, t (070) 349 0306 . Meer achtergrondinformatie kunt u vinden op www.greenportholland.com ofwww.topsectorTU.nl

Beleidsbrief tuinbouw EZ 2013.pdf [151 Kbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA