01-09-2011  |  Nieuw geld voor verplaatsing glastuinbouwbedrijven


De provincie Gelderland stelt € 5,7 miljoen beschikbaar voor de verplaatsing van glastuinbedrijven. De subsidie is bedoeld om de solitaire bedrijven te verplaatsen naar de aangewezen concentratiegebieden voor de glastuinbouw en de herstructureringsgebieden. 

De verplaatsingsregeling is een van de Vliegende Startprojecten van Gelderland. Provinciale Staten hebben op 28 september ingestemd met het voorstel. 

De tuinbouw is door het Rijk benoemd tot één van de tien topsectoren van Nederland. Binnen Gelderland heeft de glastuinbouw een grote economische waarde en is belangrijk voor de werkgelegenheid. De provincie stimuleert dat de bedrijven bij elkaar geplaatst worden. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief én omdat hiermee ook het landschap verbetert. 

Glastuinbouw belangrijk voor Gelderland
Het glastuinbouwcluster in de Bommelerwaard en Oost-Betuwe is van groot belang voor de regionale ontwikkeling van het rivierengebied. In de Oost-Betuwe werken ruim 1400 werknemers en de bedrijven genereren € 70 miljoen jaarlijks aan toegevoegde waarde voor de Gelderse economie. In de Bommelerwaard werken ruim 2.700 mensen en wordt ruim € 100 miljoen 'verdiend'. De glastuinbouw vertegenwoordigt een substantieel deel hiervan. De sector heeft nog steeds groeipotentie en is belangrijk voor de werkgelegenheid. Er zijn ook projecten om de animo van jongeren voor deze sector te stimuleren. Veel van de tuinbouwbedrijven van Gelderland staan hoog op de wereldranglijsten en genieten veel aanzien. 

Zes bedrijfsverplaatsingen verwacht
De afgelopen periode zijn al diverse bedrijven verplaatst. Afspraak is dat de verplaatsing ook leidt tot opruimen van verouderde solitair gelegen bedrijven waardoor ook de omgeving mooier wordt. De verwachting is dat nog zes bedrijven dit jaar of volgend jaar verplaatst worden. De provinciale ondersteuning is nodig omdat met de verplaatsing grote bedragen gemoeid zijn. De gemiddelde subsidie per verplaatsing is rond de € 1 tot 1,5 miljoen. Dit is 40% van de totale kosten. De overige 60% worden door de ondernemer zelf betaald. 

Meer informatie: Kees Pieters, (026) 3598027


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA