25-01-2012  |  Nieuw instrumentarium herstructurering glastuinbouwgebieden vastgesteld


Provinciale Staten staan onder voorwaarden woningbouw toe in de twee concentratiegebieden voor glastuinbouw en paddenstoelenteelt, bij Huissen-Bemmel en in de Bommelerwaard. Ze verwachten dat de herstructurering van de tuinbouw hiermee soepeler kan worden uitgevoerd. Dit is vastgelegd in twee structuurvisies die Provinciale Staten op 25 januari 2012 hebben vastgesteld.

Met het nieuwe beleid komen Provinciale Staten tegemoet aan de wensen van de tuinders. In de structuurvisies staan drie belangrijke wijzigingen vergeleken met het in 2005 vastgestelde Streekplan: 

  • In bepaalde gevallen, als dit bijdraagt aan het realiseren van de glastuinbouwgebieden, mogen er woningen worden gebouwd.

  • De concentratiegebieden zijn iets verkleind.

  • Binnen de concentratiegebieden wordt nu onderscheid gemaakt in gebieden die in meerdere of mindere mate geschikt zijn om glastuinbouwbedrijven naartoe te verplaatsen.

  •  
    BLIJF OP DE HOOGTE VIA