17-02-2011  |  Nieuw teeltsysteem voor de Chrysantenteelt


Provinciale Staten draagt 50.000 euro bij aan een onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem voor de chrysantenteelt. 

Wageningen UR Glastuinbouw onderzoekt in opdracht van de glastuinbouwsector en de bij de herstructurering van de glastuinbouw in de Bommelerwaard betrokken partijen (gemeenten, provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland) de mogelijkheden van teelt van chrysanten los van de grond. Hiervoor wordt een teeltsysteem getest en verbeterd om demonstratie in de praktijk mogelijk te maken.

De chrysantenteelt neemt een belangrijke positie in binnen de glastuinbouw in de provincie Gelderland. Vanwege de drinkwaterwinning en de Europees kwaliteitseisen voor het oppervlaktewater worden strenge eisen gesteld aan het afvoeren van afvalstoffen (emissie) in de chrysantenteelt. Zonder maatregelen heeft de chrysantenteelt in de Bommelerwaard geen toekomst. Het onderzoek is daarom van belang voor uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst rond de herstructurering in de Bommelerwaard, die de provincie Gelderland met de gemeente Zaltbommel en Maasdriel en het Waterschap Rivierenland is aangegaan.

Op kleine schaal zijn nieuwe teeltsystemen ontwikkeld, het meest veelbelovende systeem zal op grotere schaal in de praktijk moeten worden getest. Voor de ontwikkeling van het emissievrije teeltsysteem is naast het door de provincie gesubsidieerde bedrag van 50.000 euro nog een investering van 120.000 euro nodig. Hiervan nemen Agentschap NL, gemeente Zaltbommel en het Waterschap Rivierenland 70.000 euro voor hun rekening.


Meer informatie:
Wageningen UR Glastuinbouw
T. Vermeulen
Telefoon: (0317) 483 460
Email: tycho.vermeulen@wur.nl


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA