15-11-2012  |  Nieuwe EnergyTours op 30 november


Kosten omlaag brengen door energiebesparing en misschien zelfs wel geld verdienen door zelf energie te produceren? Er zijn mogelijkheden te over. Ondernemers uit de boomteelt, vaste planten en fruitteeltsectoren die hier meer van willen weten, kunnen op 30 november gratis een programma van één dag in de omgeving Randwijk volgen. Vooraanstaande sprekers op het gebied van energiebesparing en energieproductie vertellen dan iets over de actuele ontwikkelingen. Verder rijdt de bus langs ondernemers die een en ander al in de praktijk hebben gebracht. 

De tour start bij PPO Randwijk waar Henk Gude (Wageningen UR PPOBBF) een lezing geeft over energiezuinige bewaring en duurzame energie. Vervolgens vertrekt de bus naar Parenco, duurzame papier fabrikant die eigen groene stroom opwekt. Parenco is hiervoor Op zoek naar nieuwe leveranciers van resthout uit de regio en gaat graag met de deelnemers in gesprek over de mogelijkheden tijdens de lunch aldaar. In het middagprogramma wordt een bezoek gebracht aan Huisman, potplantenteler en zeer actief op het gebied van energiebesparing en het benutten van duurzame energie door middel van o.a. warmtewisselaars en zonnepanelen. Vervolgens rijdt de bus langs Jan en Trudie van Olst. Zij hebben een fruitteeltbedrijf dat recentelijk zonnepanelen heeft geïnstalleerd voor de opwekking van duurzame energie. De bus stopt als laatste bij NedCool, een koelbedrijf met 45 koelcellen met een capaciteit van 20.000 m3 en een overslagruimte van 1.400 m2. Hier ziet u hoe zij met behoud van kwaliteit, het energieverbruik laag houd door maatregelen toe te passen zoals goede isolatie en slimme regeling door middel van continue monitoring, sensoren en bedrijfsspecifieke software. 

Aanmelden en meer informatie
Voor een goede voorbereiding is aanmelden noodzakelijk. Dit kan online

LET OP: U kunt zich aanmelden t/m 23 november. Het maximale aantal deelnemers is 50 en vol=vol! Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij:Eva Promes, t (0252) 462121


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA