16-03-2011  |  Ondernemers en onderwijs slaan handen ineen voor Groene Carrière


Op 15 maart bezochten ca. 30 personen de bijeenkomst over de 'Groene Carrière' binnen de tuinbouw. Doelstelling was om te onderzoeken of er voldoende draagvlak is om samen met de groene ondernemers van Rivierenland en tuinbouwcluster Arnhem/ Nijmegen te komen tot een vraaggestuurd opleidings- en cursusmodel.

De meeting werd georganiseerd door de Betuwse Bloem en Helicon Opleidingen op locatie bij Fruitpark Ochten, een toepasselijke plek.
In twee workshops werd aan de hand van twee succesvolle ervaringen voorbeelden uit het land gepresenteerd. Er volgde een discussie over een geschikte aanpak voor deze regio. Na afloop zijn dat aan de hand van een aantal stellingen de meningen getoetst. Dat was best spannend omdat de ondernemers nu zelf aan zet waren. Achteraf mag gesteld worden dat de bijeenkomst een positief signaal heeft afgegeven met de kanttekening dat samenwerking moet en loont. Dat kan alleen als we voor elkaar opkomen, samen optrekken en maatwerk geleverd wordt. Aanwezige ondernemers waren overtuigd van het nut voor de eigen bedrijfsvoering van een stimulerend personeelsbeleid en vonden de inspanningen en kosten -mede door de subsidiemogelijkheden- te overzien.

De volgende conclusies zijn daar bij getrokken.

1. Een gezamenlijk project “imagoverbetering van de tuinbouw als werkgever” van is noodzakelijk om voldoende en gekwalificeerd personeel voor de toekomst te behouden.

2. Er zijn voldoende ondernemers in Rivierenland die willen investeren in “De Groene Carrière”, een gezamenlijk initiatief om de instroom, doorstroom en professionalisering van personeel ter hand te nemen. Maar ondernemers zullen actief benaderd moeten worden om ze van een aantal vooroordelen af te helpen.

3. De Betuwse Bloem en Helicon Opleidingen moeten initiatief nemen om actieve opleidingondersteuning op te zetten. Het betreft een sterke netwerker/ functie, er is geen behoefte aan een platform.

4. Ook kleine bedrijven met een of twee medewerkers kunnen heel goed op maat bediend worden met cursussen en trainingen. 

Meer informatie: Jan Krol, (0345) 582 830


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA