27-06-2012  |  Ondernemersinitiatief uitgebreid


Adrie van KesselSinds de oprichting van de Betuwse Bloem in 2006 zetten ondernemers uit alle schakels in de keten zich in voor de verbetering van het ondernemingsklimaat voor de tuinbouw. Het Ondernemersinitiatief is onlangs versterkt met Martin Grift van Agruniek Rijnvallei en Adrie van Kessel van de J.C. van Kessel Groep. 

Voorzitter Ferry Hollinger is blij met hun inzet. "Het is belangrijk dat alle schakels in de keten vertegenwoordigd zijn. Zo zijn wij beter in staat ontwikkelingen op waarde te schatten". Hij vervolgt: "En niet onbelangrijk, ons netwerk onder ondernemers wordt groter."
Het Ondernemersinitiatief telt nu 12 leden.

Adrie van Kessel
Directeur van de J.C. van Kessel Groep, Adrie van Kessel onderschrijft het belang van de deelname aan het ondernemersinitiatief: “De voortdurende ontwikkelingen binnen de agrarische sector en met name in de fruitteelt lopen als een rode draad door onze bedrijven die vallen onder de J.C. van Kessel Groep. Wij proberen voorop te lopen als het gaat om de ontwikkelingen binnen deze sector. Door veelvuldig contact met partijen uit deze sector worden wij echter ook geconfronteerd met de problemen en remmingen in de ontwikkelingen. Door dit samen met de Betuwse Bloem onder de aandacht te brengen en er over te communiceren met diverse ondernemers, overheden en instellingen vanuit diverse invalshoeken, proberen wij zaken bespreekbaar te maken en samen naar maatwerkoplossingen te zoeken.”

Martin Grift
Martin Grift is algemeen directeur van de nieuwe land- en tuinbouwcoöperatie AgruniekRijnvallei. De coöperatie telt circa 2.000 actieve leden en heeft de hoofdvestiging in Wageningen.
Agruniek Rijnvallei levert voor de fruitteelt en boomkwekerij een uitgebreid assortiment gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en teeltbenodigdheden. Ook verzorgt zij water- en bodemonderzoek.

Meer informatie: Ferry Hollinger, t (06) 53262712


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA