29-08-2013  |  Ondernemerstafel Kennis & Innovatieagenda Betuwse Bloem


Op 18 september organiseert de Betuwse Bloem een avond voor ondernemers in het tuinbouwcluster die samen ideeën voor innovaties tot uitvoer willen brengen. De kennis- en innovatieagenda is mede geïnitieerd door het Ondernemersinitiatief van de Betuwse Bloem.

Met de aanwezigen wordt besproken welke innovatie-ideeën prioriteit moeten krijgen in de kennis- en innovatieagenda. Aansluitend worden concrete vervolgafspraken gemaakt. Initiatieven die ondernemers in de Kennis & Innovatieagenda op gaan pakken, krijgen extra ondersteuning bij de uitvoering. Afhankelijk van de behoefte kan het gaan om onderzoek, advisering (proces of inhoudelijk) en financiële stimuleringsmaatregelen.
Het accent ligt op innovaties waarbij bedrijven uit verschillende sectoren binnen en buiten de tuinbouw elkaar kunnen versterken. Vier thema’s staan centraal:
• Energie- en milieutechnologie (inclusief innovaties in teeltsystemen)
• Food en Health
• Logistiek
• Biobased Economy
Er is ruimte voor technische - en procesinnovaties, zoals organisatie en markt.

Voor deze bijeenkomst wordt een selecte groep ondernemers uitgenodigd. Wilt u graag uw ideeën in willen brengen in deze bijeenkomst, maar heeft u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met Rik de Werd, PPO – Wageningen UR, tel. 0252-462151.


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA