26-01-2012  |  Ondersteuning bij bedrijfsinnovatie Oost NV


In de bedrijfslevenbrief van minister Verhagen zijn de topsectoren aangewezen als de focus voor het innovatiebeleid. Voor de foodsector zijn er twee belangrijke topsectoren: Agro & Food en Tuinbouw en uitgangsmaterialen. Oost NV ondersteunt ondernemers in deze sectoren bij hun bedrijfsontwikkeling. 

Ondernemers zijn als beste in staat om het belang van innovatie en productontwikkeling voor hun bedrijf in te schatten. De dagelijkse werkzaamheden vragen evenwel vaak zoveel aandacht dat tijd hiervoor ontbreekt. Ook de financiële consequenties vormen soms een belemmering. Oost NV wil deze drempel graag voor u helpen verlagen.

Oost NV beschikt over informatie met betrekking over ondersteuningsmogelijkheden die bedrijfskosten aanzienlijk kunnen verlagen.
Wanneer u de moeite wilt nemen om het bijgevoegde formulier in te vullen kunnen wij:
• samen met u bekijken welke subsidieregeling het meest geschikt is voor uw situatie;
• u behulpzaam zijn in het vinden van samenwerkingspartners;
• u in contact brengen met kennisleveranciers die u kunnen assisteren met uw onderzoek.

U kunt het formulier in te vullen en aan ons terug te sturen via e-mail aanangela.daams@oostnv.nl of via de gewone post? Samen met u bekijken wij hoe wij u verder kunnen ondersteunen, binnen de bestaande programma’s zoals FOOD FUTURE (www.food-future.eu) en andere internationale projecten.

Voor eventuele vragen, suggesties en opmerkingen kunt u contact opnemen met Maaike Lugtenaar,
Projectmanager Ontwikkeling & Innovatie, t 06 – 28 90 91 81.


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA