18-04-2012  |  Onderzoeksresultaten emissievrije teeltsystemen Chrysant


Na drie jaar onderzoek werd afgelopen week de balans opgemaakt over de perspectieven van emissievrije systemen voor de chrysantenteelt. Onderzoekers en ondernemers ontwierpen teeltsystemen met substraat (grond, zand en veen) in recirculerende systemen. Gedurende het project zijn daar substraatloze systemen aan toegevoegd (drijvende systemen, wortelsproei en voedingsfilm). In 2011 startte in samenwerking met Betuwse Bloem een praktijkproef met zandbedden. 

De proef liep zowel bij het proefstation in Bleiswijk als bij Chrywijk in Brakel. Het onderzoek heeft de perspectieven van direct stekken een stuk dichterbij gehaald en heeft laten zien dat een zandbedden systeem technisch goed functioneert. Plantkundig bleef het systeem echter nog te ver achter. De nodige 10% sterkere groei om het systeem rendabel te krijgen is niet bereikt, ondanks een groot scala aan irrigatie strategieën en aanpassingen in het substraat. Daarmee is het zandbed definitief afgeschreven voor de chrysantenteelt. In de buitenteelt van zomerbloemen wordt overigens nog wel verder gewerkt met dit systeem.

Het onderzoek aan de substraatloze systemen gaf in 2011 echter nieuwe perspectieven op kostenverlaging door 20-30% sterkere groei op deze systemen.
Het onderzoek, destijds geïnitieerd door Waterschap Rivierenland en Wageningen UR Glastuinbouw, was gericht op het ontwerpen van emissievrije teeltsystemen die snel door de praktijk geïntroduceerd konden worden. Zandbedden voldoen daar goed aan. Het systeem maakt gebruik van de hoge graad van mechanisatie in de reguliere teelt, en is daarmee relatief gemakkelijk te introduceren in de praktijk. De conclusie dat het systeem niet rendabel is, vertraagt daarmee de introductie van nieuwe teeltsystemen.

Perspectief voor substraatloze systemen
De goede onderzoeksresultaten met substraatloze systemen geven gelukkig nog perspectief op ontwikkeling op de lange termijn. Vanwege de sterke groei is er vanuit het chrysantenvak interesse voor deze systemen, terwijl waterbeheerders vooral enthousiast zijn over de perspectieven van recirculatie en emissiebeperking.
Samen met twee ondernemers uit de Bommelerwaard worden de mogelijkheden van een demonstratieproject onderzocht. De partners hopen op realisatie van zo’n project in 2012. Grootschalige introductie van dit systeem zal afhangen van het succes van deze demonstratie en de dynamiek van nieuwbouw en bedrijfsvervanging in de regio.

Meer informatie: Wageningen UR Glastuinbouw, Tycho Vermeulen, t (0317) 483460


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA