17-05-2013  |  Ontwerp Gelderse omgevingsvisie vastgesteld voor inspraak


De ontwerp omgevingsvisie, omgevingsverordening en de planMER zijn door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 14 mei 2013. Vanuit de Betuwse Bloem zijn hier dit voorjaar ook bouwstenen voor aangeleverd. Iedereen kan hierop reageren gedurende de inspraakperiode van 21 mei tot en met 2 juli 2013. 

De omgevingsvisie vervangt de huidige omgevingsplannen: het Waterplan, Gelders Milieuplan, Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan, de Structuurvisie en de Reconstructieplannen. De afgelopen periode hebben bestuurlijke en maatschappelijke organisaties in een proces van cocreatie hun visie gegeven op de opgaven waar Gelderland op uiteenlopende beleidsterreinen voor staat. Hiermee is de basis gelegd voor dit ontwerp dat per 21 mei het officiĆ«le traject van de inspraak ingaat. 

Informatiebijeenkomsten
De provincie Gelderland organiseert op 27 mei, 30 mei en 5 juni 2013 informatiebijeenkomsten in Dieren, Barneveld en Valburg. Gedeputeerde Josan Meijers en medewerkers van de provincie zijn aanwezig om vragen van belangstellenden te beantwoorden. Er is ook een informatiemarkt waar bezoekers terecht kunnen voor een toelichting op de plannen en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen.

Programma 
Op de genoemde data kunt u van 19.00 - 22.00 uur terecht op een informatiemarkt. Om 19.30 uur is er een presentatie over de belangrijkste uitgangspunten van de ontwerp omgevingsvisie en de wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid. Ook is er een toelichting op het Natuurbeheerplan dat tegelijkertijd de inspraak ingaat. 

Data en locaties
27 mei 2013, Schouwburg Theothorne, Callunaplein 77, Dieren
30 mei 2013, Schaffelaartheater, Churchillstraat 74A, Barneveld
5 juni 2013, WaterGoed! De Leijgraaf, Tielsestraat 129, Valburg

Inspreken vanaf 21 mei
De inspraakperiode is van 21 mei tot en met 2 juli 2013. Vanaf 21 mei leest u opwww.gelderland.nl/omgevingsvisie hoe u kunt inspreken. 

Bron: Provincie Gelderland

Omgevingsvisie in vogelvlucht [182 Kbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA